Hỗ trợ tới 90% phí bảo hiểm nông nghiệp cho hộ nghèo

01/05/2018

Theo Nghị định số 58/2018/NĐ-CP của Chính phủ, cá nhân sản xuất nông nghiệp thuộc diện hộ nghèo, cận nghèo được Nhà nước hỗ trợ tối đa 90% phí bảo hiểm nông nghiệp.

Tổ chức sản xuất theo mô hình hợp tác, liên kết, tập trung, quy mô lớn có ứng dụng khoa học công nghệ và các quy trình sản xuất tiên tiến vào sản xuất, hướng tới nền nông nghiệp sạch, công nghệ cao, thân thiện với môi trường được hỗ trợ tối đa 20% phí bảo hiểm nông nghiệp.

Theo đó, đối tượng bảo hiểm được hỗ trợ gồm: 1/Cây trồng: Lúa, cao su, hồ tiêu, điều, cà phê, cây ăn quả, rau; 2/ Vật nuôi: Trâu, bò, lợn, gia cầm; 3/ Nuôi trồng thủy sản: Tôm sú, tôm thẻ chân trắng, cá tra gặp rủi ro thiên tai, dịch bệnh...

Theo KTNT

 


Tin khác