Bàn giao 5 "ông lớn" ngành nông nghiệp về "siêu" ủy ban

15/11/2018

Chiều 15.11, Bộ NNPTNT và Uỷ ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp đã ký biên bản chuyển giao quyền, trách nhiệm của cơ quan đại diện chủ sở hữu vốn nhà nước tại 5 doanh nghiệp từ Bộ NNPTNT về Uỷ ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp.

Đây là lễ ký kết thứ 5 (sau Bộ Công Thương, Bộ Tài chính, Bộ Giao thông Vận tải và Bộ Thông tin truyền thông) và là lễ ký kết cuối cùng của Uỷ ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp, hoàn tất quá trình tiếp nhận 19 tập đoàn, tổng công ty thuộc các Bộ theo chỉ đạo của Chính phủ.

Phát biểu tại lễ ký kết, Thứ trưởng Thường trực Bộ NNPTNT Hà Công Tuấn cho biết, 5 doanh nghiệp được bàn giao cho Uỷ ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp gồm: Tập đoàn Công nghiệp cao su Việt Nam, Tổng Công ty Lâm nghiệp Việt Nam, Tổng Công ty Cà phê Việt Nam, Tổng Công ty Lương thực Miền Bắc, Tổng Công ty Lương thực Miền Nam. Số vốn của 5 doanh nghiệp này khoảng 50.000 tỷ đồng (trong đó riêng Tập đoàn Cao su Việt Nam có số vốn khoảng 40.000 tỷ đồng); sở hữu gần 500.000 ha đất nông lâm nghiệp.

Toàn cảnh lễ ký kết. Ảnh: I.T

"Đây là 5 doanh nghiệp có vai trò quan trọng, đóng góp lớn vào quá trình đổi mới, ổn định và phát triển thời gian qua của đất nước. Hơn nữa, những doanh nghiệp này còn có vai trò thiết yếu trong việc đảm bảo an sinh xã hội, an ninh lương thực, an ninh quốc phòng và an ninh kinh tế." - Thứ trưởng Tuấn nhấn mạnh.

Thứ trưởng Hà Công Tuấn cho rằng, sau khi tiếp nhận 5 doanh nghiệp này, Uỷ ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp sẽ phối hợp chặt chẽ với Bộ NNPTNT, với các cơ quan liên quan để chỉ đạo các doanh nghiệp tiếp tục nâng cao hiệu quả hoạt động, đáp ứng được vị trí, vai trò và nhiệm vụ được giao; đồng thời tiếp tục sắp xếp, đổi mới, tái cơ cấu các doanh nghiệp theo phương án đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Bộ NNPTNT thực hiện quản lý vốn nhà nước trong lĩnh vực rất quan trọng, bao trùm toàn bộ các hoạt động của 5 doanh nghiệp, từ đất rừng, đất nông nghiệp, đến quy hoạch các loại cây, giống, kỹ thuật canh tác, thu hoạch, chế biến và xuất khẩu.

Do vậy, Uỷ ban quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp cũng như 5 doanh nghiệp trên sẽ thường xuyên phối hợp với Bộ NNPTNT, xin ý kiến chỉ đạo, hướng dẫn trong quá trình hoạt động sản xuất, kinh doanh, đảm bảo thực hiện đúng định hướng phát triển của ngành nông nghiệp, có hiệu quả và đóng góp tích cực vào sự phát triển của đất nước.

Thứ trưởng Tuấn cũng đề nghị, lãnh đạo 5 doanh nghiệp, tập thể người lao động đoàn kết, thống nhất thực hiện theo chỉ đạo, quản lý của Uỷ ban quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp với tinh thần trách nhiệm cao, hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Lễ ký kết Biên bản chuyển giao quyền, trách nhiệm của cơ quan đại diện chủ sở hữu  vốn nhà nước tại 5 doanh nghiệp trực thuộc Bộ NNPTNT về Ủy ban Quản lý vốn nhà nước

Ông Nguyễn Hoàng Anh, Chủ tịch Uỷ ban quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp cho biết, sau khi tiếp nhận 5 doanh nghiệp, Uỷ ban sẽ tiếp tục phối hợp với Bộ NNPTNT, các cơ quan liên quan để chỉ đạo các doanh nghiệp này thực hiện hoạt động sản xuất, kinh doanh có hiệu quả, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Theo ông Nguyễn Hoàng Anh, với việc tiếp nhận 5 doanh nghiệp từ Bộ NNPTNT, Uỷ ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp đã hoàn thành tiếp nhận 19 tập đoàn, tổng công ty theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Theo giá trị sổ sách, vốn chủ sở hữu nhà nước của 19 tập đoàn, tổng công ty này là  trên 1 triệu tỷ đồng, tổng giá trị tài sản là hơn 2,3 triệu tỷ đồng.

Sau khi chuyển giao, các Bộ chủ quản vẫn còn một số chức năng quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp như: xây dựng văn bản pháp luật về hoạt động của DNNN, hoạch định chiến lược phát triển ngành; xây dựng hệ thống các định mức, tiêu chuẩn liên quan lĩnh vực ngành như đơn giá, giá cả, định mức, tiêu chuẩn tiêu chí chuyên môn; đồng thời xây dựng cơ sở dữ liệu liên quan quản lý nhà nước đối với lĩnh vực ngành và cuối cùng là thanh tra, kiểm tra, quản lý nhà nước đối với các DN trong lĩnh vực ngành.

Theo Dân Việt


Tin khác