THƯ MỜI CUNG CẤP DỊCH VỤ TỔ CHỨC CÁC KHÓA ĐÀO TẠO TẠI TÂY NINH

05/04/2021

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP NÔNG THÔN

VIỆN CHÍNH SÁCH VÀ CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP  NÔNG THÔN

               Hà Nội, ngày 05 tháng 04 năm 2021

 

THƯ MỜI CUNG CẤP DỊCH VỤ TỔ CHỨC

CÁC KHÓA ĐÀO TẠO TẠI TÂY NINH

 

Trong khuôn khổ Dự án “Hỗ trợ phát triển các hợp tác xã kinh doanh hiện đại cho các nông hộ nhỏ” do FAO tài trợ, Viện Chính sách và Phát triển Nông nghiệp nông thôn có nhu cầu cần tìm một đơn vị cung cấp các dịch vụ hỗ trợ đểtổ chức các buổi tập huấn, đào tạo tại tỉnh Tây Ninh phục vụ cho dự án. Nội dung chi tiết như sau:

STT

Nội dung thuê

ĐVT

1

Hội trường trọn gói

(Phòng họp cho 40-50 khách)

Ngày

2

Hội trường trọn gói

(Phòng họp cho 10-20 khách)

Ngày

3

Tea break

suất

4

Ăn trưa

suất

5

Máy chiếu

Máy

6

Bảng lật

Bảng

 

…..

 

Thời gian: dự kiến tổ chức các hội thảo tập huấn, đào tạo từ tháng 4/2021 đến tháng 12/2021

Địa điểm: Tỉnh Tây Ninh

Hạn cuối cùng nhận báo giá là ngày 12/04/2021. Mọi chi tiết xin liên hệ:

Ông Hoàng Quang Huy

Viện Chính sách và Chiến lược Phát triển Nông nghiệp Nông thôn

16 Thụy Khuê – Tây Hồ - Hà Nội

Điện thoại: 0981920605

 


Tin khác