THƯ MỜI BÁO GIÁ

16/05/2022

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

----- ~o0o~ ----

THƯ MỜI BÁO GIÁ

 

Cung cấp dịch vụ vé máy bay phục vụ hội thảo

 

Kính gửi: Các đơn vị quan tâm    

Trong khuôn khổ thực hiện hoạt động “ Tăng cường khả năng tiếp cận thị trường cho các sản phẩm trái cây tươi của Việt Nam trong tình trạng bình thường mới của đại dịch Covid-19: Một nghiên cứu điển hình về ngành xoài” do Ông Nguyễn Trung Kiên phụ trách hoạt động, Viện Chính sách và Chiến lược phát triển nông nghiệp nông thôn kính mời các đơn vị cung cấp dịch vụ đặt vé máy bay tham gia chào hàng giá cạnh tranh, nội dung cụ thể như sau:

  1. Dịch vụ đặt vé máy bay

STT

Hành trình

Số lượng vé một chiều

Thời gian dự kiến

 

Đặt vé cho cán bộ tham gia hội thảo tại HCM

 

 

1

Hà Nội – Hồ Chí Minh – Hà Nội

04

Đi 26/5/2022 về 28/5/2022

            Viện Chính sách và Chiến lược Phát triển nông nghiệp nông thôn trân trọng đề nghị Quý công ty/đơn vị có năng lực cung cấp báo giá chào hàng dịch vụ. Thư chào giá gửi bằng fax, gửi đường bưu điện, hoặc nộp trực tiếp phòng 302- Viện Chính sách và Chiến lược phát triển nông nghiệp nông thôn trước 17h00, thứ hai, ngày 23/5/2022.

Để biết thêm các thông tin chi tiết, xin liên hệ trực tiếp : Nguyễn Thị Liễu số điện thoại 0965.790.163 

Hà Nội, ngày 16 tháng 05 năm 2022


Tin khác