THƯ MỜI BÁO GIÁ

11/04/2022

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT

VIỆN CHÍNH SÁCH VÀ CHIẾN LƯỢC

PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP NÔNG THÔN

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

THƯ MỜI BÁO GIÁ

 

Thực hiện hoạt động “Tư vấn xây dựng kế hoạch tái cơ cấu ngành nông nghiệp thích ứng với BĐKH giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030”, Viện Chính sách và Chiến lược PTNNNT mời đơn vị cung cấp dịch vụ tổ chức 01 cuộc hội thảo “An ninh lương thực trong bối cảnh biến đổi khí hậu và bộ chỉ số giám sát, đánh giá chương trình không còn nạn đói” tại Hà Nội, báo giá theo các yêu cầu dưới đây:

- Địa điểm tổ chức: Trung tâm Phụ nữ và phát triển, 20 Thụy Khuê, Tây Hồ, Hà Nội.

- Thời gian tổ chức: ngày 21/4/2022

+ Phòng họp theo tiêu chuẩn (50 chỗ, âm thanh, ánh sáng, hoa trang trí...)

+ Giải khát giữa giờ (2 lần/ngày, 50 người)

+ Ăn trưa: 50 người / hội thảo

+ Máy chiếu, màn chiếu, máy tính: 1 bộ

+ Phông chữ (5mx4m) / hội thảo

+ Đơn giá chào theo đơn giá cố định và phải nêu rõ thời hạn hiệu lực của báo giá

Yêu cầu: Báo giá được gửi đến Viện Chính sách và Chiến lược Phát triển Nông nghiệp nông thôn số 16 Thụy Khuê, Hà Nội trước 14h ngày 15/4/2022 và được dán phong bì niêm phong.

 

Hà Nội, ngày 11 tháng 4 năm 2022

 

         VIỆN TRƯỞNG

 

 

 

 

 

         Trần Công Thắng

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Tin khác