Chuyến thăm và làm việc tại với Cơ quan phát triển nông nghiệp và lương thực – Ai-len của đoàn công tác Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ngày 27/02/2024

25/03/2024

Ngày 26/02 đến 01/3/2024, đoàn công tác Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn bao gồm lãnh đạo và chuyên viên Vụ Hợp tác quốc tế, Cục Chăn nuôi và Viện Chính sách và Chiến lược phát triển nông nghiệp nông thôn đã có chuyến thăm và làm việc tại Ai-len để học hỏi kinh nghiệm về chính sách, chiến lược và các mô hình về chuyển đổi hệ thống lương thực thực phẩm, đồng thời tìm hiểu về kinh nghiệm phát triển và ứng dụng các công nghệ trong quản lý ngành chăn nuôi. Ai-len là quốc gia đi đầu trong xây dựng các kế hoạch và chương trình thúc đẩy chuyển đổi hệ thống lương thực thực phẩm và cũng là quốc gia có nhiều thành công trong phát triển ngành chăn nuôi, đặc biệt chăn nuôi bò sữa và bò thịt. Ai-len là một trong những quốc gia đảm bảo an ninh lương thực hàng đầu thế giới, đứng thứ 2 (năm 2022), có tổng diện tích đất nông nghiệp trên 4,5 triệu ha, 135.037 trang trại/hộ sản xuất với quy mô trung bình là 33,4 ha. 90% sản lượng nông nghiệp sản xuất ra được xuất khẩu đến hơn 170 quốc gia, với 5 nhóm ngành có xuất khẩu lớn nhất bao gồm: Sữa (33%), Bò thịt và thịt bò (16%), Đồ uống (11%), Thịt lợn (6%), Lâm nghiệp (4%). Sản xuất thực phẩm là ngành bản địa lớn nhất của Ai-len, chiếm tới 6,6% thu nhập quốc dân, tạo ra 7% việc làm cho quốc gia.

 

Các kết quả này được đóng góp đáng kể từ các thành tựu nghiên cứu khoa học trong nông nghiệp và công nghệ thực phẩm. Chính phủ ưu tiên đầu tư từ nguồn ngân sách nhà nước cho tổ chức nghiên cứu như Cơ quan phát triển nông nghiệp và lương thực – Ai-len để thực hiện các nghiên cứu có tính thực tiễn cao (như sản xuất vi chất dinh dưỡng, protein từ động thực vật, sản xuất sản phẩm tái chế từ nông nghiệp, giảm lãng phí và giảm phát thải, nghiên cứu các giải pháp khoa học ứng dụng trong sản xuất chất lượng cao, đảm bảo an toàn thực phẩm, nghiên cứu hành vi người tiêu dùng thông qua các thí nghiệm chuyển đổi màu sắc ảnh hưởng đến khẩu vị …).

Đoàn đã đến thăm và làm việc với Cơ quan phát triển nông nghiệp và lương thực để tìm hiểu về mô hình tổ chức vận hành và các hoạt động nghiên cứu, ứng dụng/thực nghiệm, đổi mới sáng tạo, tư vấn, đào tạo trong lĩnh vực nông nghiệp, thực phẩm và cộng đồng nông thôn. Đây là một mô hình tổ chức thiết lập các giải pháp dựa trên các bằng chứng về khoa học để chuyển đổi bền vững hàng đầu Ai-len trong lĩnh vực nông nghiệp và thực phẩm của Ai-len. Cơ quan này có 3 bộ phận trực thuộc bao gồm: i) Bộ phận nghiên cứu, ii) Bộ phận chuyển giao công nghệ và tri thức, iii) Bộ phận tổ chức vận hành. Toàn bộ các phòng, ban của cơ quan này đều nằm trong một khu phức hợp có diện tích 30 ha. Cơ quan phát triển nông nghiệp và lương thực là cơ quan nghiên cứu và chuyển giao kiến thức trong bốn lĩnh vực chính, bao gồm: i)  Nghiên cứu và đổi mới động vật và đồng cỏ; ii) Cây trồng, môi trường và sử dụng đất; iii) Thức ăn; iv) Kinh tế và Phát triển nông thôn.

Cơ quan phát triển nông nghiệp và lương thực đã hợp tác và hỗ trợ nhiều tổ chức (chủ yếu trong lĩnh vực thực phẩm) dựa trên các chuyên môn khoa học hiện đại và tiếp cận công nghệ và dịch vụ nghiên cứu bậc cao với nhiều thiết bị chuyên dụng để giúp họ giải quyết các vấn đề thách thức trong kinh doanh, ứng dụng các kết quả vào thực tiễn. Cơ quan được hỗ trợ tài chính từ Bộ Nông nghiệp, Thực phẩm và Hàng hải Ai-len, đồng thời thực hiện nhiều nghiên cứu được tài trợ hoàn toàn từ bên ngoài. Bên cạnh đó, Cơ quan cũng đã tích cực thúc đẩy khai thác các công nghệ sẵn có của mình trong liên kết với các đối tác phù hợp để thương mại hóa các sản phẩm.

A person holding a small object in his handDescription automatically generated

Nghiên cứu, đổi mới

Tư vấn về trang trại

Đào tạo, giáo dục

Nguồn: https://www.teagasc.ie/about/.

 

A group of people sitting at a tableDescription automatically generated

Nguồn: Ảnh của viet_ngoaithuong@yahoo.com.

Tại văn phòng, đại diện Cơ quan phát triển nông nghiệp và lương thực đã giới thiệu về các hoạt động nghiên cứu, thí nghiệm/thực nghiệm và đào tạo cũng như tư vấn hỗ trợ kỹ thuật của cơ quan này trong thời gian qua. Đoàn công tác cũng đã tham quan khu làm việc, phòng nghiên cứu, phòng thí nghiệm và khu vực chế biến một số sản phẩm chăn nuôi. Các nghiên cứu của Cơ quan phát triển nông nghiệp và lương thực đều được gắn chặt chẽ với nhu cầu thực tiễn, kết hợp với các hoạt động trong các phòng thí nghiệm và kiểm nghiệm kỹ trước khi áp dụng ở thực tiễn. Cơ quan này đồng thời hỗ trợ các sinh viên, các nhà nghiên cứu để thực hiện các chủ đề nghiên cứu có liên quan. Đoàn công tác đã được nghe và trao đổi về các hoạt động nghiên cứu, tư vấn hỗ trợ, các công nghệ ứng dụng, các thí nghiệm đang thực hiện trên nhiều loại thực phẩm tại Cơ quan phát triển nông nghiệp và lương thực. Các chương trình nghiên cứu, ứng dụng đều gắn chặt chẽ với quá trình chuyển đổi nông nghiệp và thực phẩm bền vững, giảm phát thải, sử dụng nguyên liệu tái tạo, tận dụng và phát huy tối đa các sản phẩm, phụ phẩm từ nông nghiệp và đồng cỏ, hạn chế sử dụng nguyên liệu ảnh hưởng đến môi trường. Hiện nay, nhu cầu thị trường trong nước và quốc tế đang thay đổi nhanh chóng, thực hiện phát triển các sản phẩm có sự kết hợp nghiên cứu, thực nghiệm, chuyên giao có thể đưa ra các sản phẩm đáp ứng nhu cầu thực tiễn và xu hướng phù hợp với bối cảnh hiện nay và được phía Ai-len rất chú trọng.

Thăm quan phòng thí nghiệm tại Cơ quan phát triển nông nghiệp và lương thực – Ai-len

A group of people standing in a roomDescription automatically generated

Nguồn: Ảnh của Đoàn công tác Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Cơ quan phát triển nông nghiệp và lương thực – Ai-len.

Chuyến làm việc và tham quan các hoạt động của tổ chức này đã tạo ra ra nhiều gợi mở trong các định hướng phát triển cho quá trình chuyển đổi hệ thống lương thực thực phẩm tại Việt Nam trong thời gian tới, đồng thời mở ra nhiều hướng nghiên cứu và hợp tác với các đối tác từ phía Ai-len. Đặc biệt, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam có thêm các định hướng phát triển trong tổ chức nghiên cứu gắn với việc hình thành các phòng thí nghiệm và chuyển giao các tiến bộ sau nghiên cứu trước khi đưa vào thực tiễn. Mặt khác, Cục Chăn nuôi đã có thêm nhiều kinh nghiệm trong phát triển ngành chăn nuôi, đặc biệt Cục chăn nuôi sẽ xây dựng các đề xuất để hợp tác với phía Bộ Nông nghiệp, Thực phẩm và Hàng hải Ai-len để xây dựng các mô hình phát triển ngành chăn nuôi Việt Nam trong thời gian tới dựa vào các mạng lưới chuyên gia phía Ai-len, ứng dụng các công nghệ trong chăn nuôi và mô hình hoạt động của Cơ quan phát triển nông nghiệp và lương thực.

Bùi Thị Việt Anh – Trung tâm Tư vấn Chính sách nông nghiệp.


Tin khác