Điều chỉnh tổ chức của Chính phủ và Bộ NN&PTNT

30/07/2007

Sáng nay, tại Quốc hội, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã thuyết trình phương án thay đổi bộ máy Chính phủ từ 26 bộ, cơ quan ngang bộ xuống còn 22.

Đọc các bài có liên quan:

>> Không để chồng chéo trong chức năng của Bộ NN&PTNT (Vietnamnet)

>> Thủy sản về chung "nhà" với Nông nghiệp (Vietnamnet)

>> Sắp xếp lại nhân sự tại Bộ NN&PTNT (Vietnamnet)

>> "Đừng để tâm tư ảnh hưởng tới công việc" (Vietnamnet)

Trong bài phát biểu kéo dài chừng 45 phút trước QH, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã trình bày phương án Chính phủ khóa 12 có 5 Phó thủ tướng, trong đó có một phó thủ tướng thường trực, một phụ trách kinh tế, một kiêm nhiệm bộ trưởng Bộ Ngoại giao, một phụ trách văn hóa - xã hội và một thường trực Ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng trung ương.

Sau đó, người đứng đầu Chính phủ đã đưa ra phương án sắp xếp lại bộ máy Chính phủ. Theo đó, sẽ có 9 bộ, cơ quan ngang bộ và Tổng cục Du lịch được sắp xếp.

Cụ thể: Bộ Thủy sản nhập vào Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn; Bộ Công nghiệp và Bộ Thương mại nhập thành Bộ Công thương; Ủy ban Thể dục thể thao, Tổng cục du lịch và mảng văn hóa của Bộ Văn hóa Thông tin hiện nay sẽ nhập thành Bộ Văn hóa - Thể thao - Du lịch.

Ủy ban Dân số - gia đình và trẻ em sẽ được giải thể, những chức năng, nhiệm vụ trước đây của ủy ban này sẽ đưa về các bộ, ngành liên quan. Theo tờ trình của Chính phủ, việc quản lý dân số giao Bộ Y tế đảm trách; lĩnh vực gia đình chuyển sang Bộ Văn hóa Thông tin và du lịch. Lĩnh vực chăm sóc trẻ em giao một số bộ chức năng, trong đó Bộ Lao động thương binh và xã hội là đầu mối. Nhiều khả năng sẽ lập thêm Tổng cục dân số hoặc Cục dân số trực thuộc Bộ Y tế.

Ngoài ra, Bộ Thông tin và truyền thông được lập trên cơ sở Bộ Bưu chính viễn thông và mảng báo chí, xuất bản của Bộ Văn hóa Thông tin; Bộ Tài nguyên môi trường và biển trên cơ sở Bộ Tài nguyên môi trường thêm nhiệm vụ mới liên quan đến khu vực biển.

Theo Thủ tướng, việc sát nhập mảng thông tin sang Bộ Bưu chính viễn thông, thành lập Bộ Thông tin truyền thông nhằm gắn chặt việc sử dụng công nghệ thông tin và hạ tầng kỹ thuật, đảm bảo cho sự phát triển của báo chí, xuất bản. Nhiều khả năng sẽ thành lập Tổng cục hoặc Cục báo chí xuất bản thuộc Bộ này.

Tiếp tục điều chỉnh cơ cấu của từng bộ

Trước khi trình phương án sát nhập những bộ trên, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đánh giá, 4 nhiệm kỳ gần đây, Chính phủ đã cố gắng sắp xếp lại tổ chức nhưng hoạt động vẫn còn một số bất cập.

Theo đó, bộ máy còn cồng kềnh, một số bộ, cơ quan ngang bộ chưa được sắp xếp hợp lý nên chưa bao quát hết các chức năng nhiệm vụ. Tuy đã có phân cấp nhưng một số bộ, cơ quan ngang bộ trong hoạt động còn hạn chế, thủ tục hành chính rườm rà, chậm chễ quan liêu.

Người đứng đầu Chính phủ đánh giá, xét trên nhiều khía cạnh, việc cải cách thủ tục hành chính còn chưa theo kịp sự phát triển của xã hội.

Ông cho biết, cơ cấu Chính phủ mới nhằm khắc phục những hạn chế trên. "Việc thay đổi này theo xu hướng một bộ quản lý đa ngành, đa lĩnh vực. Mỗi việc phải có một người chuyên sâu chịu trách nhiệm", Thủ tướng nhấn mạnh.

Sau khi trình phương án, Thủ tướng cho biết sẽ tiếp tục điều chỉnh cơ cấu và tổ chức, bên trong của từng bộ, từng ngành cho phù hợp.

Sau khi thảo luận tại đoàn, sáng mai, (31/7) QH sẽ thông qua nghị quyết về việc thành lập, bãi bỏ các cơ quan của Chính phủ.

Chính phủ khóa 12 có 28 thành viên (giảm 2 so với khóa trước). 22 bộ, cơ quan thuộc của Chính phủ gồm:

1. Bộ Thông tin và truyền thông

2. Bộ văn hóa thể thao và du lịch

3. Bộ Tài nguyên môi trường và biển

4. Bộ Công thương

5. Bộ Quốc phòng

6. Bộ Công an

7. Bộ Ngoại giao

8. Bộ Nội vụ

9. Bộ Tư pháp

10. Bộ Tài chính

11. Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn

12. Bộ Giao thông vận tải

13. Bộ Xây dựng

14. Bộ Kế hoạch - Đầu tư

15. Bộ Lao động thương binh và xã hội

16. Bộ Khoa học công nghệ

17. Bộ Giáo dục

18. Bộ Y tế

19. Ủy ban dân tộc

20. Ngân hàng Nhà nước

21. Thanh tra Chính phủ

22. Văn phòng chính phủ

Chính phủ khóa 11 (2002-2007) có 3 Phó thủ tướng, 26 bộ, 11 cơ quan thuộc chính phủ.

Chính phủ khóa 10 (1997-2002) có 5 Phó thủ tướng, 23 bộ, 25 cơ quan thuộc chính phủ.

Chính phủ khóa 9 (1992-1997) có 27 bộ, 29 cơ quan thuộc thuộc chính phủ.

Chính phủ khóa 8 (1987-1992) có 28 bộ, 35 cơ quan thuộc chính phủ.


Tin khác