Hội thảo “Hỗ trợ thực thi các Hiệp định về Vệ sinh dịch tễ và Kiểm dịch động thực vật (SPS) và hàng rào kĩ thuật trong thương mại”

19/10/2007

Dự án Hỗ trợ Thương mại Đa biên giai đoạn II - Đơn vị tổ chức: Dự án Hỗ trợ Thương mại Đa biên giai đoạn II do Uỷ ban Châu Âu tài trợ và Bộ Công Thương phối hợp thực hiện

- Thời gian: 8h00, thứ 6, ngày 19/10/2007

- Địa điểm: Trung tâm Phụ nữ và Phát triển, 20 Thuỵ Khuê, Hà Nội

- Đăng ký tham dự: gửi về Ban đặc trách dự án MUTRAP chậm nhất vào ngày 17/10/2007 theo số Fax:04.9454311 hoặc liên hệ với chị Ngọc/Hường (04.9454314, số lẻ 22&17, email: mutrap@mutrap.org.vn )


Tin khác