Hành động tập thể để tiếp cận thị trường

17/10/2007

AGROINFO – Từ ngày 9-11/10/2007, tại hội trường Đại học Nông - Lâm Huế đã diễn ra hội thảo về chủ đề “Hành động tập thể để tiếp cận thị trường: Các bài học kinh nghiệm từ thực tế” do Trung tâm phát triển nông thôn miền Trung (CRD) thuộc trường Đại học Nông – Lâm Huế kết hợp với dự án Doanh nghiệp vừa và nhỏ ở vùng cao Lào và Việt (SADU) và Trung tâm nghiên cứu và phát triển hệ thống Nông nghiệp (CASRAD) đồng tổ chức.

Tham gia hội thảo có đại diện của các tổ chức phi chính phủ trong và ngoài nước như Oxfarm, Care, Plan...; đại diện của các công ty, doanh nghiệp nước ngoài tại Việt Nam như Công ty Liên kết Sinh thái Việt Nam (Ecolink), MDI, Tổ chức dán nhãn Thương mại công bằng (FLO) ; các nhà nghiên cứu và hoạch định chính sách trong lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn như Viện Chính sách và Chiến lược phát triển Nông nghiệp Nông thôn (IPSARD), Viện nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương (CIEM)... và đặc biệt là sự tham gia của các hộ nông dân đến từ nhiều tỉnh thành, địa phương trong cả nước.

Hội thảo là cơ hội cho các tổ chức trong và ngoài nước và đặc biệt là các tổ chức của người nông dân trao đổi, chia sẻ những kinh nghiệm cũng như bài học về tiếp cận thị trường theo nhóm. Những bài học kinh nghiệm này sẽ góp phần thiết thực để nâng cao khả năng hợp tác của nông dân trong bối cảnh kinh tế thị trường.

Tại hội thảo, kinh nghiệm tham gia thị trường của một số nhóm, tổ chức nông dân (như mô hình hợp tác xã, hội, hiệp hội hay các câu lạc bộ nhóm sở thích...) đã được giới thiệu, chia sẻ và trao đổi. Các ý kiến tham luận đã chỉ ra những thuận lợi cũng như những khó khăn, thách thức mà các nhóm, tổ chức nông dân này đang gặp phải. Đây cũng là cơ hội để để các tổ chức phi chính phủ, các công ty, doanh nghiệp và các nhà nghiên cứu, hoạch định chính sách lắng nghe, tìm hiểu nhu cầu của các tổ chức nông dân. Trên cơ sở đó, đưa ra những chính sách, chương trình hỗ trợ thiết thực, hiệu quả giúp các nhóm hộ nông dân tìm ra những mô hình sản xuất, kinh doanh và tiếp cận thị trường tốt nhất.


Tin khác