Trung Quốc sẽ đưa ra 11 chính sách thúc đẩy ngành sản xuất nguyên liệu dầu thực vật phục hồi và phát triển

15/10/2007

Tin ngày 23 tháng 9 của Tân Hoa Xã từ Bắc Kinh cho biết, Trung Quốc sẽ áp dụng các biện pháp chính sách hiệu quả, cố gắng hết sức tăng động lực, khuyến khích trồng cây nguyên liệu dầu trong nông dân , phục hồi diện tích gieo trồng, nỗ lực nâng cao năng suất, cải thiện chất lượng, tích cực tìm ra nguyên liệu dầu thực vật đặc trủng, thúc đẩy ngành sản xuất cây lấy dầu nhanh chóng khôi phục và phát triển.

Chính sách này bao gồm:

1. Mở rộng quy mô hỗ trợ phát triển giống cây nguyên liệu tốt và phạm vi trồng cây. Tăng tiền vốn lên 13 tỷ nhân dân tệ ( NDT) tương đương khoảng 175.675.682 USD , trong đó quy mô tiền trợ cấp cho giống cây đỗ là 3 tỷ NDT tương đương 40.540.542; trợ cấp tiền vốn tăng thêm và mở rộng trồng giống cây cải dầu tốt là 10 tỷ 135.135.140 NDT.

2. Thưởng cho các huyện trồng nhiều cây nguyên liệu: Bắt đầu từ năm ngoái, đang đồng thời nghiên cứu chính sách thưởng cho các huyện có diện tích trồng cây lấy dầu và lương thực lớn.

3. Tăng vốn xây dựng vùng trồng cây lấy dầu: trong kế hoạch 5 năm lần thứ 11 “thập nhất ngũ” Trung Quốc đã xác định được quy mô vốn xây dựng mở rộng vùng sản xuất cây nguyên liệu.

4. Triển khai thí điểm làm bảo hiểm việc sản xuất gieo trồng cây lấy dầu. Dần dần đưa việc gieo trồng cây vào phạm vi bảo hiểm nông nghiệp và có trợ cấp tiền bảo hiểm.

5. Thúc đẩy kinh doanh tư nhân hoá nguyên liệu dầu thực vật. Hướng dẫn doanh nghiệp chế biến dầu xây dựng vùng trồng nguyên liệu gần nhà máy sản xuất, ký hợp đồng tiêu thụ với nông hộ, mở rộng trồng dầu hạt cải erucic acid, dầu đậu nành, dầu lạc và các loại dầu qua tinh chế khác; tích cực khuyến khích mô hình kinh doanh tài sản tư hữu hoá “ Doanh nghiệp + vùng sản xuất + nông dân”, nỗ lực thúc đẩy xây dựng tổ chức hợp tác kinh tế nông dân, nâng cao trình độ tổ chức hoá sản xuất nguyên liệu dầu.

6. Nâng cao năng lực nghiên cứu khoa học chế tạo ra nguyên liệu dầu thực vật. tăng cường các hạng mục đầu tư trồng cây lấy dầu như “ công trình giống”, tích cực thúc đẩy xây dựng trung tâm cải thiện giống đỗ tương quốc gia; tăng tốc xây dựng công trình nghiên cứu đậu tương quốc gia; tăng cường lai tạo giống mới, kết hợp với các phương pháp kỹ thuật lai tạo đồng bộ, bước đầu hình thành diễn đàn kỹ thuật gây giống cây lấy dầu và vùng chuyên cung cấp giống cây mới.

7. Nhanh chóng phát triển mở rộng kỹ thuật mới, giống mới. Năm tới kỹ thuật nông nghiệp đều hướng về nghiên cứu nguyên liệu dầu thực vật, thực hiện đồng bộ giống tốt phương pháp tốt, coi trọng kỹ thuật gieo trồng cao sản như đâụ tương trồng dày, trồng cải không cày bừa, trồng lạc bằng cách dùng tấm ni lông che phủ...

8. Nâng cao trình độ cơ giới hoá sản xuất. từng bước tăng cường quy mô tiền vốn hỗ trợ dự án đặt mua công cụ máy móc nông nghiệp; dự tính năm sau sẽ thực hiện thí điểm trồng và thu hoạch cây cải dầu bằng máy tại 7 huyện của 7 tỉnh Hồ Bắc, Giang Tô, Tứ Xuyên, An Huy, Thượng Hải, Quý Châu...

9. Kiện toàn chế độ dự trữ dầu đậu nành và dầu ăn (dầu thực vật).

10. Xây dựng thị trường giao sau nguyên liệu dầu thực vật. Tiếp tục khuyến khích giao dịch, đặt hàng đậu tương, dầu đậu nành, dầu hạt cải, tiến hành tuyên truyền và bồi dưỡng kiến thức thị trường giao sau đối với các doanh nghiệp, hợp tác xã nông dân, các hộ vận chuyển lớn và người nông dân.

11. Khống chế dự án thay đổi nguyên liệu dầu thực vật. Đề ra chính sách khuyến khích các ngành có liên quan đến ngành nguyên liệu dầu và dầu ăn trong nước, ưu tiên phát triển ngành dầu ăn, quản lý chặt chẽ dự án dùng cây cải dầu chuyển hoá sinh vật thành dầu madút. Nghiêm túc quản lý xuất khẩu nguyên liệu dầu và dầu ăn thực vật.

Thông qua việc thực hiện 11 chính sách trên, đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ chủ yếu của kế hoạch “Thập nhất ngũ”.

1. Khôi phục diện tích gieo trồng phù hợp. theo tư tưởng tính toán chung việc phát triển lương thực, bông, dầu, mở rộng diện tích trồng cây cải dầu trên các ruộng vào mùa đông tại lưu vực sông Trường Giang; khu vực Đông Bắc và Hoàng Hoài Hải thông qua nhiều cách trồng xen hợp lý như luân canh, xen canh...khôi phục thích đáng diện tích trồng đậu tương.

2. Nỗ lực nâng cao sản lượng. Con đường chủ yếu để tăng trưởng ổn định nguyên liệu dầu của Trung Quốc là nâng cao năng suất, thông qua tăng cường truyền bá kỹ thuật mới và các giống mới, nỗ lực nâng cao trình độ sản xuất cây nguyên liệu năng suất, cố gắng tới cuối kế hoạch 5 năm, sản lượng cây năng suất bình quân tăng khoảng 6%, tổng sản lượng tăng lên khoảng 14%.

3. Cố gắng cải tạo phẩm chất. Tăng lượng dầu trong cây nguyên liệu dầu và đỗ tương lên 2%.

4. Tích cực mở rộng vùng chuyên canh trồng nguyên liệu dầu. Tập trung phát triển trồng cây như: vừng, mè, dầu trà, dầu hướng dương, dầu ôliu...tăng cương quản lý, giám sát nâng cao trình độ sản xuất đơn sản.

Ghi chú:

Thị trường giao sau : là hình thức tiêu chuẩn hoá hợp đồng, một loại thống nhất, là hợp đồng đặt mua trước hàng hoá. Hợp đồng mua bán đặt trước (thị trường giao sau ) , thực chất là hẹn trước thời gian nào đó sẽ mua vào hoặc bán ra hàng hoá.

Tham khảo bài viết gốc tại: http://agri.gov.cn/xxlb/t20070924_894452.htm

Liên hệ với người dịch: Dương Thùy Linh – duongthuylinh@agro.gov.vn


Biên dịch: Dương Thuỳ Linh (www.agro.gov.vn)

Tin khác