Hội thảo "Vấn đề thích ứng với biến đổi khí hậu trong các chương trình, kế hoạch và chính sách phát triển ở Việt Nam"

22/10/2007

Hội thảo do Bộ Tài nguyên và Môi trường, Viện Quốc tế về môi trường và Phát triển (IIED), Chương trình SEMLA và Trung tâm Quốc tế về quản lý Môi trường (ICEM) phối hợp tổ chức. - Nội dung: thảo luận về các nguy cơ chính mà biến đổi khí hậu có thể gây ra với vùng bờ biển Việt Nam như:

• Quy hoạch khu đô thị và cơ sở hạ tầng đô thị

• Quy hoạch nông nghiệp và nông thôn

• Quy hoạch lưu vực sông

• Quy hoạch sử dụng tài nguyên

- Thời gian: 8:15 – 16:30 ngày 22 tháng 10 năm 2007

- Địa điểm: Press Club, 59A Lý Thái Tổ, Hoàn Kiếm, Hà Nội

- Khẳng định tham gia: trước ngày 18 tháng 10 năm 2007 theo địa chỉ: bà Nguyễn Thị Nga, Văn phòng Trung tâm Quốc tế về quản lý Môi trường (ICEM) tại Việt Nam, số 32 Xuân Diệu, Tây Hồ, Hà Nội. ĐT: 04.8239127 - Mobile:0914031565


Tin khác