SME chế biến nông sản trong nền kinh tế APEC

23/10/2007

(AGROINFO) – Ngày 16 tháng 8, tại khách sạn Melia, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã tổ chức hội thảo “Nâng cao năng lực doanh nghiệp vừa và nhỏ trong lĩnh vực bảo quản, chế biến nông sản giữa các thành viên nền kinh tế APEC”. Tại hội thảo, các diễn giả trong khối kinh tế APEC, bao gồm Việt Nam, Malaysia, Trung Quốc, Indonesia, Philippin, Đài Loan, đã có những bài trình bày về tổng quan, quá trình phát triển, thực trạng, những cơ hội cũng như thách thách đối với các doanh nghiệp vừa và nhỏ trong ngành nông nghiệp, đặc biệt trong lĩnh vực chế biến nông sản.

Theo kinh nghiệm của Trung Quốc, Bà Jiang Quian – Phó Giám đốc Cục chế biến nông nghiệp, Bộ Nông nghiệp Trung Quốc, công nghiệp chế biến của Trung Quốc đã chuyển sang chế biến định hướng thị trường. Nói cách khác, việc tổ chức sản xuất phụ thuộc vào nhu cầu của mọi người và đưa ra những khuyến cáo đối với gieo trồng mùa vụ và chăn nuôi về nhu cầu của chế biến. Do đó, đến nay công nghiệp chế biến nông sản của Trung Quốc đã trở thành trụ cột trong nền kinh tế quốc già và cũng là một trong những ngành công nghiệp tăng nhanh ở Trung Quốc (tốc độ tăng trưởng hàng năm của giá trị sản xuất công nghiệp chế biến bình quân đạt 15%/năm).

Tại Malaysia, theo Ông Hussein - Trung tâm xúc tiến và phát triển công nghệ Malaysia, SMEs đã có nhiều đóng góp cho nền kinh tế (GDP) của Malaysia, dự tính tăng từ 32% năm 2005 lên 37% vào năm 2010; đóng góp vào tổng xuất khẩu từ 19% năm 2005 đến 22% năm 2010. Tuy nhiên, SMEs cũng gặp phải nhiều thách thức: (i) hạn chế về tiếp cận dịch vụ tư vấn và tài chính; (ii) hạn chế về chiến lược marketing, (iii) hạn chế về tiếp cận thị trường; (iv) khả năng quản lý bị kiềm chế; (v) thiếu đào tạo. Do đó, chính phủ Malaysia đã đưa ra 189 chương trình chủ đạo trong năm 2007, với nguồn tài chính lên tới 3,7 tỷ RM nhằm giúp các SMEs vượt qua khó khăn trên.

Để có thêm thông tin xin xem các file trình bày sau của các diễn giả tại hội thảo tại đây!

1. Tình hình phát triển doanh nghiệp vừa và nhỏ trong lĩnh vực bảo quản chế biến nông sản ở Việt Nam

2. Enhancing capacity of small and medium enterprises in fruit industry

3. The training of Manpower for Rural Small and Medium Enterprises in Agro-Food Sector in Viet Nam

4. Development on appropriate technology and equipment of agro-products preservation and processing

5. The development situation of small and medium enterprises in the preservation and processing field of agricultural product in Vietnam

6. Strengthening affinity – based rural institution in developing rural micro-enterprices in agricultural sector in Indonesia.

7. Overview of the small and medium enterprise (SME) development in the agriculture sector in the context of economic integration

8. Small and Medium Enterprises (SMEs) in Agriculture and Rural areas and Policies of Vietnam

9. Overview of SME development in the Agriculuture sector in Malaysia

10. Development of Agricultural Food Processing Industry in Taiwan

11. Focusing on the Development of the Small and Medium-sized agro-product Processing Enterprises and Improving the Competitive force of the agriculture Small and medium entreprises in agricultural sector

Tin khác