Ban lãnh đạo khóa mới của Trung Ương Đảng Cộng sản Trung Quốc

23/10/2007

Hội nghị toàn thể lần thứ nhất Ban chấp hành Trung Ương Đảng khóa 17 đã bầu đồng chí Hồ Cẩm Đào giữ chức Tổng Bí thư, các đồng chí Ngô Bang Quốc, Ôn Gia Bảo, Giả Khánh Lâm... là Ủy viên thường vụ Bộ chính trị TW

Theo tin Tân hoa Xã: Hội nghị toàn thể lần thứ nhất Ban chấp hành Trung Ương khóa 17 Đảng Cộng sản Trung Quốc sáng 22 đã họp tại Bắc Kinh. Hội nghị đã bầu ra Ban lãnh đạo Trung Ương khóa mới do đồng chí Hồ Cẩm Đào giữ chức Tổng Bí thư Ban chấp hành Trung Ương và Chủ tịch Quân ủy Trung Ương Đảng Cộng sản Trung Quốc.

Hội nghị đã bầu ra các Ủy viên trong Bộ chính trị Trung Ương, Ủy viên Ủy ban thường vụ Bộ Chính trị Trung Ương và Tổng Bí Thư Ban chấp hành Trung Ương, bầu các đồng chí Hồ Cẩm Đào, Ngô Bang Quốc, Ôn Gia Bảo, Giả Khánh Lâm, Lý Trường Xuân, Tập Cận Bình, Lý Khắc Cường, Hạ Quốc Cường và Chu Vĩnh Khang là Ủy viên thường vụ Bộ chính trị Trung Ương Đảng khóa mới. Trong 9 Ủy viên thường vụ Bộ chính trị nói trên, năm đồng chí Hồ Cẩm Đào, Ngô Bang Quốc, Ôn Gia Bảo, Giả Khánh Lâm và Lý Trường Xuân vốn là Ủy viên thường vụ Bộ chính trị Trung Ương khóa 16, bốn đồng chí Tập Cận Bình, Lý Khắc Cường, Hạ Quốc Cường và Chu Vĩnh Khang là Ủy viên thường vụ mới được bầu ra tại Hội nghị toàn thể lần thứ nhất Ban chấp hành Trung Ương Đảng khóa 17 diễn ra ngày 22.

Ngoài ra, Hội nghị lần này còn quyết định các thành viên của Ủy ban quân sự Trung Ương, phê chuẩn danh sách Trưởng ban, các Phó trưởng ban và các Ủy viên thường vụ của Ủy ban kiểm tra kỷ luật Trung Ương được bầu ra tại Hội nghị toàn thể lần thứ nhất của Ủy ban kiểm tra kỷ luật Trung Ương, đồng chí Hạ Quốc Cường giữ chức Trưởng Ban kiểm tra kỷ luật Trung Ương.

Sau hội nghị, Tổng Bí thư Hồ Cẩm Đào và tám Ủy viên thường vụ Bộ chính trị Trung Ương Đảng Cộng sản Trung Quốc đã cùng gặp mặt các nhà báo Trung Quốc và và nước ngoài. Tổng Bí thư Hồ Cẩm Đào nói, Ban lãnh đạo khoá mới sẽ luôn luôn dựa vào toàn thể Đảng viên Cộng sản Trung Quốc và nhân dân các dân tộc trong cả nước, nghiêm chỉnh thực hiện mọi nhiệm vụ do Đại hội 17 của Đảng đề ra, nhất định hoàn thành trọng trách mà toàn thể Đảng viên Cộng sản Trung Quốc giao phó và quyết không phụ lòng mong mỏi của nhân dân các dân tộc Trung Quốc.


Tin khác