Quy định về hỗ trợ phát triển nông nghiệp, kinh tế nông thôn

28/09/2007

Cuốn sách tổng hợp các văn pháp pháp luật liên quan đến hỗ trợ phát triển nông nghiệp, kinh tế nông thôn được phân theo cơ quan ban hành

Tác giả: Lưu Hoàng Hà

NXB: Lao động – xã hội

Năm: 2006

Số trang: 243

Nội dung: Cuốn sách tổng hợp các văn pháp pháp luật liên quan đến hỗ trợ phát triển nông nghiệp, kinh tế nông thôn được phân theo cơ quan ban hành: (i) văn bản do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành (bao gồm 12 văn bản); (ii) văn bản do các Bộ, ngành ban hành (bao gồm 10 văn bản).


Tin khác