Thủ tướng phân công bộ, ngành chuẩn bị kỳ họp QH

21/09/2007

Ngày 19/9, Thủ tướng Chính phủ đã có ý kiến về việc phân công chuẩn bị Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XII dự kiến khai mạc vào ngày 23/10/2007.

Cụ thể, giao Bộ trưởng các Bộ chuẩn bị trình báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch năm 2007 và mục tiêu, phương hướng trong năm 2008 ở phạm vi từng bộ, ngành. Đồng thời Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các Bộ chuẩn bị phối hợp báo cáo giải trình, tiếp thu một số dự thảo Luật dự kiến sẽ trình QH xem xét lần này.

Riêng đối với dự án Luật Công vụ và dự án Luật Bảo hiểm y tế, Chính phủ đã có Tờ trình số 65/TTr-CP ngày 10/9/2007 đề nghị Ủy ban Thường vụ QH báo cáo cho lùi thời gian trình các dự án Luật này sang năm 2008 để có thêm thời gian chuẩn bị.

Văn phòng Chính phủ cũng đề nghị, sau khi các Báo cáo, Tờ trình, Dự án Luật được Chính phủ thông qua và Thủ tướng Chính phủ đồng ý trình QH, các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan thay mặt Chính phủ ký thừa ủy quyền Thủ tướng Chính phủ, đóng dấu Chính phủ các Báo cáo, Tờ trình, Dự án, gửi Văn phòng QH chậm nhất trước ngày 10/10.

Đối với các Dự án Luật đã được Chính phủ trình và đã được Uỷ ban Thường vụ QH cho ý kiến, các Bộ, ngành sẽ phải chuẩn bị đầy đủ tài liệu phục vụ kỳ họp


(Nguồn: Vietnamnet.vn)

Tin khác