Trung Quốc - Asean tiếp tục đẩy mạnh hợp tác kinh tế

15/11/2007

Hội thảo trong thời gian diễn ra Hội chợ Trung Quốc - ASEAN lần thứ tư tại Nam Ninh, thủ phủ Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây Trung Quốc. Phó Bộ trưởng Bộ Thương Mại Cao Hổ Thành đã chỉ rõ, kết cấu xuất nhập khẩu thương phẩm đang không ngừng thay đổi, các sản phẩm sơ cấp dần dần chuyển hướng sang phát triển các sản phẩm chế tạo công nghiệp như: sản phẩm cơ điện và sản phẩm kỹ thuật cao.

Trước những năm 90 của thế kỷ trước, các dự án đầu tư của Trung Quốc ở các nước Asian chủ yếu là gia công, lắp ráp và các mô hình sản xuất nhỏ. Cùng với mối quan hệ mậu dịch mật thiết, lĩnh vực đầu tư của các doanh nghiệp Trung Quốc khá rộng họ quan tâm tới các ngành như tài chính, xây dựng, công nghệ hoá chẩt, điện khí, dược phẩm, khai thác năng lượng và vận tải… của các nước Asian. Chuyên gia vể vấn đề Trung Quốc- Asian Ông Hứa Ninh Ninh trước khi đến Hội nghị Thương vụ và đầu tư Trung Quốc- Asian nói, trước mắt Trung Quốc và Asian đã xây dựng được cơ chế hợp tác có hiệu quả, giữa hai bên không ngừng mở rộng hợp tác trong lĩnh vực kinh tế , trong đó nông nghiệp, tin tức doanh nghiệp, hợp tác hỗ trợ đầu tư, giao thông, tài nguyên, du lịch…đã trở thành lĩnh vực trọng điểm để hợp tác trong tương lai.

Ông Cổ Tiểu Tùng- Chuyên gia nghiên cứu vấn đề Asian, Viện Khoa học xã hội Quảng Tây cho rằng, tăng trưởng về số lượng chính là biểu tượng sự phát triển mậu dịch qua lại liên tục giữa Trung Quốc và Asian, đằng sau sự tăng trưởng đã mặc hoá tiềm năng của thời đại đó là thay đổi chuyển dịch nâng cấp sản phẩm mậu dịch, cũng từ lớp nghĩa sâu biểu thị “hình thức kéo theo” phát triển kinh tế qua lại giữa Trung Quốc và Asian. Trên thực tế, đó chính là sự học tập lẫn nhau, dựa vào nhau trong mối quan hệ mậu dịch qua lại, các sản phẩm mậu dịch Asian xuất khẩu sang Trung Quốc chuyển từ nguyên liệu đơn giản, nguyên liệu thô sang nguyên liệu sơ chế, các sản phẩm Trung Quốc xuất khẩu sang các nước này chuyển hướng sang các sản phẩm tinh chế, kỹ thuật cao.

Trong bế mạc hội nghị lãnh đạo Trung Quốc và các nước Asian đều biểu thị, các bên quyết tâm đến năm 2010 xây dựng thị trường mậu dich tự do Trung Quốc- Asian

Trong tương lai Trung Quốc và Asian đã xây dựng được trọng điểm hợp tác kinh tế mậu dịch. Theo nguồn tin được biết, Trung Quốc và Philipin đã quyết định xong các dự án hợp tác lớn như nông nghiệp, xây dựng cơ sở hạ tầng, khai thác tài nguyên khoáng sản... Các lĩnh vực như đầu tư, mậu dịch, tài nguyên năng lượng và du lịch cũng được quyết định trở thành bước hợp tác trọng tâm sau này giữa Trung Quốc và Ấn Độ, mục tiêu năm 2010 định mức mậu dịch giữa hai nước đạt 30 tỷ USD.


Tin khác