Viết tin tiếng Anh cho rõ ràng

08/11/2007

Đương nhiên, viết bài bằng thứ ngôn ngữ khác với ngôn ngữ mẹ đẻ chẳng dễ chút nào, nhưng điều đó cũng không có nghĩa là chỉ người bản xứ mới viết được thật rõ ràng. Mục tiêu cuối cùng là phải viết cho dễ hiểu. Và chắc chắn là bạn không thể viết tin tiếng Anh rõ ràng nếu không có tư duy rõ ràng. Vì thế, chỉ viết khi bạn đã thực sự hiểu vấn đề và có một ý tưởng tóm lược về những điều mình muốn nói.

 

Một cách để kiểm tra xem bài viết tiếng Anh của bạn có dễ hiểu không là đề nghị vài người bạn hoặc đồng nghiệp đọc và nói tóm tắt lại nội dung bài viết đó. Nếu họ không nói được trúng thì có nghĩa là xảy ra một trong hai khả năng:

 

(1) Bài viết của bạn không rõ ràng, hoặc

(2) Những người bạn cần được giúp đỡ.

 

Dưới đây là một số chỉ dẫn chung để viết tin tiếng Anh một cách rõ ràng:

 

Viết như mình muốn nói

Khi nói chuyện, nói chung chúng ta thường nhanh chóng đi thẳng vào vấn đề và theo cách thức trực tiếp. Hãy tự đặt câu hỏi cho bản thân: Điều gì đã xảy ra. Câu trả lời chính là nội dung có thể lấy làm lead.

 

Sử dụng cấu trúc Chủ ngữ-Động từ-Bổ ngữ

Câu trong sáng và rõ ràng nhất trong tiếng Anh là câu đi từ Chủ ngữ đến Động từ rồi đến Bổ ngữ: “John purchased the book” chắc chắn là rõ ràng hơn “The book was purchased by John.”

 

Tránh những tính từ không cần thiết

Tính từ rất hữu dụng khi mô tả nhằm tạo hình ảnh, màu sắc nhưng đừng lạm dụng chúng. Nếu sử dụng quá mức thì có thể rất nguy hiểm vì nhiều tính từ gợi lên một sự phán xét. Và cụ thể thì tốt hơn là mơ hồ. Nên nói “gleaming black car” hơn là “clean dark car.”

 

Sử dụng động từ chủ động

Sử dụng động từ một cách sáng tạo, nhưng chính xác, thì tốt hơn là dùng những tính từ hay phó từ bay bướm, và đương nhiên là hiệu quả hơn những động từ phi cảm xúc. Ví dụ “His report punctured the notion...” thì gây tác động lớn hơn là “His report was against the notion...” 

 

Từ đơn giản tốt hơn từ đao to búa lớn

Những từ tiếng Anh đơn giản nói chung là rõ ràng và không bị mơ hồ. Sử dụng ngôn từ đơn giản không có nghĩa là bài viết không sắc sảo, mà thậm chí có thể được đánh giá ngược lại.

 

Khi nghi ngờ, hãy dùng “said”

Người viết thường thấy buồn tẻ nếu trong bài viết cứ dùng mãi một từ “he said.”. Vì thế, để làm cho đa dạng, họ thường thay đổi bằng các chữ “stated,” “declared,” “asserted,” “claimed,” ... Nhưng điều này rất nguy hiểm bởi mỗi từ kể trên đều mang những nghĩa hoặc thể hiện mức độ nhất định.


Tin khác