Nguyên Bộ trưởng Lê Huy Ngọ tới thăm và làm việc tại IPSARD

31/10/2007

AGROINFO - Chiều 29.10.2007, nguyên Bộ trưởng Bộ NN&PTNT Lê Huy Ngọ đã tới thăm và làm việc tại Viện Chính sách và Chiến lược Phát triển Nông nghiệp Nông thôn (IPSARD).

Tại buổi làm việc với lãnh đạo Viện và các đơn vị trực thuộc, nguyên Bộ trưởng Lê Huy Ngọ đã bày tỏ sự quan tâm và chia sẻ những nhận định của mình về tình hình phát triển nông nghiệp, nông thôn đất nước trong thời gian vừa qua, và những suy nghĩ về định hướng của ngành trong thời gian tới.

Từ thực tiễn đã từng giữ vai trò là người đứng đầu cơ quan quản lý nhà nước lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn, nguyên Bộ trưởng Lê Huy Ngọ cho rằng, trong thời gian vừa qua mặc dù chúng ta đã đạt được những thành công nhất định nhưng hai nội dung rất quan trọng của quản lý nhà nước là quy hoạch và hoạch định chiến lược, chính sách phát triển ngành lại chưa được quan tâm đúng mức và chưa được thực hiện tốt. “Công tác quy hoạch và hoạch định chính sách phát triển của ngành thực sự còn thiếu tầm nhìn chiến lược và chưa thực sự khoa học”, nguyên Bộ trưởng thẳng thắn nhận định.

Để khắc phục được những yếu kém nói trên, nguyên Bộ trưởng Lê Huy Ngọ cho rằng cần phải có những giải pháp đồng bộ về con người, tổ chức và đầu tư một cách thích đáng cho hai lĩnh vực quy hoạch và tham mưu hoạch định chính sách, chiến lược phát triển nông nghiệp, nông thôn. Những kết quả ban đầu mà Viện Chính sách và Chiến lược Phát triển Nông nghiệp Nông thôn (CS&CL PTNNNT) đã đạt được trong thời gian vừa qua là rất đáng khích lệ và cần phải được phát huy hơn nữa để đáp ứng với tình hình mới.

Thay mặt lãnh đạo và các cán bộ nghiên cứu, Viện trưởng-TS. Đặng Kim Sơn cảm ơn sự quan tâm, chia sẻ và những gợi ý mà nguyên Bộ trưởng Lê Huy Ngọ đã dành cho Viện. Trong thời gian tới, Viện CS&CL PTNNNT sẽ tiếp tục tập trung hoàn thành tốt những nhiệm vụ mà Chính phủ và Bộ giao, đặc biệt là việc đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết TW 05 (khóa IX) về đẩy nhanh công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn thời kì 2001-2010.


Tin khác