Khu vực mậu dịch tự do ASEAN - Trung Quốc quá trình hình thành và triển vọng

29/10/2007

“Hiệp định khung hợp tác kinh tế toàn diện” đã mở đường cho việc thiết lập khu vực mậu dịch tự do ASEAN-Trung Quốc (ACFTA) trong những năm tới. Hiệp định này cũng làm dấy lên cuộc chạy đua chuẩn bị ký kết Hiệp định thương mại của nhiều đối tác với ASEAN, đồng thời cũng đặt hai bên trước những thách thức không nhỏ.

Tác giả: Hồ Châu; Nguyễn Hoàng Giáp; Nguyễn Thị Quế đồng chủ biên

NXB Lý luận chính trị 2006

Số trang: 179 trang.

Việc các nước thành viên ASEAN và Trung Quốc đã ký “Hiệp định khung hợp tác kinh tế toàn diện” vào tháng 04/11/2002 tại Phnôm Pênh, Campuchia đã mở đường cho việc thiết lập khu vực mậu dịch tự do ASEAN-Trung Quốc (ACFTA) trong những năm tới. Hiệp định này cũng làm dấy lên cuộc chạy đua chuẩn bị ký kết Hiệp định thương mại của nhiều đối tác với ASEAN, đồng thời cũng đặt hai bên trước những thách thức không nhỏ. Điều này đòi hỏi ASEAN, trong đó có Việt Nam, phải nhận thức đầy đủ về thế mạnh, những thuận lợi cũng như thách thức nhằm tận dụng thời cơ, khắc phục nhược điểm để phát triển.

Sách có 5 chương:

Chương 1: Toàn cầu, khu vực hoá tác động đến việc hình thành khu vực mậu dịch tự do ASEAN- Trung Quốc.

Chương 2: Lợi ích của ASEAN- Trung Quốc trong việc hình thành khu vực tự do ASEAN- Trung Quốc.

Chương 3: Sự hình thành, phát triển của khu vực mậu dịch tự do ASEAN- Trung Quốc.

Chương 4: Tác động của khu vực mậu dịch tự do ASEAN- Trung Quốc đến khu vực châu Á –Thái Bình Dương và Việt Nam về an ninh - chính trị, kinh tế.

Chương 5: Triển vọng của khu vực mậu dịch tự do ASEAN - Trung Quốc và vai trò của Việt nam.

Trong phần kết luận sách nêu lên vị trí của Việt nam là cầu nối của hai thị trường lớn ASEAN - Trung Quốc, nếu Việt Nam nhanh chóng chuyển dịch cơ cấu, chuẩn bị tốt các điều kiện (cơ sở hạ tầng, nhân lực…) tận dụng thời cơ, chuyển hoá cơ hội thì nhất định sẽ có sự phát triển mạnh mẽ, vững vàng trong thời gian tới.


Tin khác