Phân tích kinh tế dự án đầu tư

24/10/2007

Cuốn sách có thể được sử dụng trong công tác thiết lập, thẩm định, triển khai và quản lý dự án sau giấy phép; đối với các cán bộ quản lý, nghiên cứu, giảng dạy và học tập về dự án đầu tư. Tác giả: Vũ Công Tuấn

NXB: Tài chính

Số trang: 403

Cuốn sách có thể được sử dụng trong công tác thiết lập, thẩm định, triển khai và quản lý dự án sau giấy phép; đối với các cán bộ quản lý, nghiên cứu, giảng dạy và học tập về dự án đầu tư.

Cuốn sách được cấu trúc thành 4 phần:

Phần 1: Dự án đầu tư và phát triển

Phần 2: Phân tích dự án đầu tư (thẩm định dự án đầu tư)

Phần 3: Phân tích kinh tế dự án đầu tư

Phần 4: Bài tập thực hành phân tích kinh tế dự án sản xuất nước trái cây cô đặc tỉnh T


Tin khác