Excel 2003: In ấn Sheet có kèm comment

30/10/2007

Comment trong Excel 2003 dùng để ghi chú thêm thông tin vào các ô và đôi lúc, bạn cũng cần những ghi chú này khi in ra giấy. Thế mà in mãi cũng không có một comment nào "dính" trên bản tính. In bảng tính có kèm comment thế nào??  

Cách thực hiện thủ thuật: 

Có 2 cách. 

Cách 1. Bạn có thể cho ân/hiện một số comment trên 1 vùng hay tất cả comment trên sheet trước khi in.

 Để ẩn hiện một vài comment, bạn nhấp phải chuột lên comment đó, chọn Show/hide comment. 

Image

Để ẩn/hiện tất cả comment trên sheet, bạn vào Tools >> Options >> chọn thẻ View >> Chọn tùy chọn Comments and Indicators >> OK 

Image

 Cách 2: Tùy chỉnh in kèm comment khi thực hiện lệnh in. 

Bạn vào File >> Page Setup >> Chọn thẻ Sheet >> mục comment, bạn chọn As displayed on sheet >> OK 

Image

 Tất cả cách này đề giúp bạn in một sheet có kèm những ghi chú của bạn! Bạn chỉ cần chọn một trong những cách trên là được!

Nguồn tin: HelloICT.com


Tin khác