Đảng cộng sản Trung Quốc sẽ mở rộng thêm một bước dân chủ trong Đảng

18/10/2007

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 17 Đảng Cộng sản Trung Quốc hiện nay đang họp tại Bắc Kinh, Trung tâm báo chí Đại hội ngày 17 tổ chức họp báo, mời Phó trưởng ban Tổ chức Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc Âu Dương Tùng giới thiệu tình hình xây dựng Đảng Cộng sản và xây dựng đội ngũ cán bộ Trung Quốc. Phó trưởng ban Tổ chức Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc Âu Dương Tùng ngày 17 nói, Đảng cộng sản Trung Quốc sẽ mở rộng thêm một bước dân chủ trong Đảng, cải cách chế độ bầu cử trong Đảng, tìm tòi nhiều hình thức thực hiện mở rộng dân chủ cơ sở trong Đảng. Đồng thời, Phó trưởng ban Âu Dương Tùng nhấn mạnh, tích cực thúc đẩy ổn thoả cải cách thể chế chính trị, phát triển chính trị dân chủ chủ nghĩa xã hội, luôn luôn là một nhiệm vụ quan trọng cải cách phát triển của Trung Quốc.

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 17 Đảng Cộng sản Trung Quốc hiện nay đang họp tại Bắc Kinh, Trung tâm báo chí Đại hội ngày 17 tổ chức họp báo, mời Phó trưởng ban Tổ chức Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc Âu Dương Tùng giới thiệu tình hình xây dựng Đảng Cộng sản và xây dựng đội ngũ cán bộ Trung Quốc.

Trong buổi họp báo, Phó trưởng ban Âu Dương Tùng nói, Đảng Cộng sản Trung Quốc xưa nay rất coi trọng dân chủ trong Đảng, tích cực thúc đẩy ổn thoả, thiết thực hữu hiệu xây dựng dân chủ trong Đảng. Đại hội Đảng 16 năm 2002 đến nay, dân chủ trong Đảng không ngừng mở rộng.

Tổng bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc Hồ Cẩm Đào ngày 15 trong báo cáo đọc tại hội nghị Đại hội Đảng 17 đã nêu ra một loạt biện pháp thúc đẩy dân chủ trong Đảng của Đảng Cộng sản Trung Quốc trong 5 năm tới. Trong đó có hai biện pháp khá quan trọng là: Hoàn thiện chế độ đại hội đại biểu của Đảng, thi hành chế độ nhiệm kỳ đại hội đại biểu Đảng, lựa chọn một số khu vực thi hành thử chế độ trường kỳ đảm nhiệm đại hội đại biểu Đảng; cải cách chế độ bầu cử trong Đảng, cải tiến chế độ nêu tên và hình thức bầu cử người ứng cử, từng bước mở rộng phạm vi bầu cử trực tiếp Ban lãnh đạo tổ chức Đảng cơ sở.

Về hai biện pháp này, Phó trưởng ban Âu Dương Tùng cho biết, Đảng cộng sản Trung Quốc tiến hành thí điểm chế độ trường kỳ đảm nhiệm đại biểu đại hội đại biểu Đảng tại cấp huyện, thị, đã có thời gian gần 20 năm, thu được hiệu quả rõ rệt; ngoài ra, từ năm 2002 đến nay, Đảng Cộng sản Trung Quốc đã triển khai thí điểm bầu cử trực tiếp Ban lãnh đạo tổ chức Đảng thị trấn, xã tại 300 thị trấn, xã, trong giai đoạn nêu tên thành viên Ban lãnh đạo thi hành kết hợp giữa tổ chức tiến cử với Đảng viên tiến cử, sản sinh người ứng cử với hình thức công khai. Phó trưởng ban Âu Dương Tùng nói, sau này Ban Tổ chức Trung ương sẽ tiếp tục ra sức thúc đẩy hai công tác này.

Phó trưởng ban Âu Dương Tùng nói, cải cách mở cửa đến nay, Đảng Cộng sản Trung Quốc đã tích cực thúc đẩy ổn thoả cải cách thể chế chính trị, chính trị dân chủ chủ nghĩa xã hội thể hiện sức sống sung sức hơn. Phó trưởng ban Âu Dương Tùng nhấn mạnh, cải cách thể chế chính trị luôn luôn là một nhiệm vụ quan trọng cải cách phát triển của Trung Quốc. Không ngừng thúc đẩy cải cách thể chế chính trị, đã bảo đảm mạnh mẽ nhân dân Trung Quốc thi hành đầy đủ quyền dân chủ, chính trị xã hội duy trì ổn định lâu dài, đã củng cố và phát triển cục diện chính trị dân chủ đoàn kết, sinh động hoạt bát, ổn định và hài hoà .

Liên hệ với người gửi tin: Dương Thuỳ Linh- duongthuylinh@agro.gov.vn

Xem tin gốc tại đây: http://vietnamese.cri.cn/133/2007/10/17/1@91728.htm


Tin khác