Tài chính cho “Tam nông”

30/06/2010

AGROINFO – Hội thảo “Tài chính cho Tam Nông” đã được tổ chức tại Hà Nội, bàn về nhiều vấn đề quan trọng trong chính sách đầu tư tài chính cho lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn.

Đây là hoạt động hợp tác giữa Trung Quốc và Việt Nam nhằm trao đổi kinh nghiệm của hai nước về hoạt động đầu tư tài chính trong lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn.

TS Đặng Kim Sơn thuyết trình tại hội thảo

Các cơ quan phối hợp thực hiện hoạt động này là: Trường Bồi dưỡng cán bộ Tài chính (Bộ Tài Chính Việt Nam, Trung tâm Tài chính và Phát triển Châu Á – Thái Bình Dương (AFDC) thuộc Bộ Tài chính Trung Quốc. Cơ quan Phát triển của Liên Hợp Quốc tại Việt nam là đơn vị tài trợ cho hoạt động này.

Tham dự hội thảo còn có nhiều cơ quan nghiên cứu, quản lý Nhà nước về lĩnh vực Tài chính và nông nghiệp.

Các diễn giả đã trình bày các tham luận và thảo luận về ba vấn đề lớn: Tổng quan về Chính sách Tam nông; Chính sách tài khóa cho Tam” nông; Chính sách Tài chính nông thôn.

TS Đặng Kim Sơn, Viện trưởng IPSARD đã có bày trình bày “ Nông nghiêp – Nông dân – Nông thôn: Từ Nghị quyết đến cuộc sống. Bài trình bày của TS Đặng Kim Sơn đã đề cập đến các vấn đề cơ bản nhất của nông nghiệp – nông thôn –nông dân Việt Nam hiện nay: “Vai trò chiến lược của nông nghiệp – nông thôn; Khó khăn, bất cập và thách thức của nông nghiệp –nông thôn Việt Nam hiện nay, Các định hướng chính của Nghị Quyết 26 của Đảng Cộng sản Việt Nam về nông nghiệp – nông dân – nông thôn”.

Các vấn đề được TS Đặng Kim Sơn trình bày đã khái quát về thực tiễn của quá trình phát triển sản xuất nông nghiệp và xây dựng nông thôn ở Việt Nam hiện nay. Đây chính là cơ sở thực tiễn quan trọng để thảo luận và xây dựng các chính sách, công cụ cho hoạt động đầu tư tài chính vào nông nghiệp, nông thôn.

Hội thảo đã lắng nghe 8 tham luận của các chuyên gia hai nước Việt Nam – Trung Quốc. Đồng thời, các bên đã cùng nhau thảo luận sôi nổi về các vấn đề hai bên cùng quan tâm.

Đánh giá về hội thảo, GS.TS Lý Khâu Khánh, Phó Giám đốc AFDC đã khẳng định hội thảo đã mở ra một không gian rộng cho cả hai bên trong việc hợp tác và phát triển về nông nghiệp – nông thôn – nông dân.

AGROINFO


Tin khác