Bối cảnh mới cho doanh nghiệp vừa và nhỏ NNNT

30/06/2010

AGROINFO - Doanh nghiệp vừa và nhỏ ngành nghề nông nghiệp nông thôn (VVN NNNT) còn quá nhỏ bé trong nền kinh tế Việt Nam hiện nay. Để thúc đẩy sự phát triển của khối doanh nghiệp này cần sự hỗ trợ tích cực từ phía Nhà nước.

Nghị định 56/2009/NĐ-CP

Nghị định 61/2010/NĐ-CP

Mới đây, Chính phủ đã ban hành những chính sách mới nhằm hỗ trợ và thúc đẩy sự phát triển của khối doanh nghiệp này. Đây có thể coi là một thời cơ mới để các doanh nghiệp này tạo bước phát triển đột biến.

Viện Chính sách và Chiến lược Phát triển nông nghiệp Nông thôn xin giới thiệu một loạt bài viết nghiên cứu và bình luận xung quanh việc ban hành chính sách mới này cũng như về thời cơ phát triển mới của doanh nghiệp VVN NNT. Đây sẽ là một diễn đàn trao đổi chính sách dành cho tất cả các học giả, chuyên gia nghiên cứu và các độc giả quan tâm.

Tất cả các ý kiến có thể gửi trực tiếp thông qua phần bình luận dưới các bài viết hoặc gửi về Trung tâm Thông tin Phát triển Nông nghiệp – Nông thôn. 16 Thụy Khê – Tây Hồ - Hà Nội. Tel 04.39.725.153/04.3.9725152 Fax: 04.39.726.949. Email:info@agro.gov.vn.

Bối cảnh mới

Cả nước hiện có gần 500 ngàn DNNVV, tuy nhiên, tỷ lệ DNNVV trong NNNT rất thấp (khoảng 33-35 ngàn tức chưa đầy 7%). Tỷ lệ nay không tăng trong nhiều năm qua.

Đầu tư cơ sở hạ tầng là điều kiện để nông thôn "cất cánh". Ảnh: Báo Ảnh Đất Mũi

Đóng góp vào GDP cả nước của khu vực DNNVV vẫn rất hạn chế (khoảng trên 40%), chưa vượt qua quá bán để trở thành lực lượng kinh tế chính (kinh nghiệm nhiều nước phát triển, DNNNVV là lực lượng đóng góp chủ yếu cho GDP cả nước), khoảng 60% ở Nhật, trên dưới 60% ở Mỹ....

Tuy nhiên thời gian gần đây DN trong NNNT được bổ sung thêm một lực lượng khác (không hẳn là các DNNVV), đó là các công ty là các công ty TNHH một thành viên nhà nước, mới chuyển đổi từ các nông lâm trường sang trong tiến trình cổ phần hóa. Các công ty mới chuyển đổi hiện đang quản lí hàng triệu ha đất, tuy nhiên theo quy định khi chuyển sang công ty Nhà nước sẽ không giao đất như trước nữa mà các công ty nông lâm nghiệp phải thuê đất của nhà nước và phải trả tiền thuê đất và tiền sử dụng đất. Hiện nay, sổ đỏ đã được làm cho đa phần các công ty đã chuyển đổi nhưng đa phần các công ty này không lấy sổ ví không có tiền nộp tiền sư dụng đất và tiền thuê đất hàng năm.

Những khó khăn chính của DNNNNT vẫn là: Đất đai mặt bằng, tiếp cận vốn kinh doanh, Không có nguồn nguyên liệu tập trung, Chi phí sản xuất cao do cơ sở hạ tầng nông thôn thấp kém (đường, điện, nước). Vì vậy hiệu quả kinh doanh thấp, có nhiều rủi ro.

Đầu tư để sản xuất hàng hóa, tham gia vào thị trường, nhu cầu bức thiết của nông nghiệp - nông thôn. Ảnh: Báo Ảnh Đất mũi

Chủ trương chính sách mới của CP về pát triển DNNVV và DN trong NNNT

Cuối năm 2009, Chính phủ ra nghị định 56 về khuyến khích PT DNNVV. Tháng 5 năm 2010 lại có nghị quyết của CP thể hiện quyết tâm thực hiện nghị định (trong Nghị quyết cũng có bổ sung một số cơ chế, chính sách).

Ngày 04 tháng 6 năm 2010, CP ban hành nghị định 61/2010/ND-CP về Chính sách khuyến khích DN đầu tư vào NNNT.

Những chính sách mới này của Chính phủ đã tạo nên những chuyển biến tích cực trong việc hỗ trợ và thúc đẩy sự phát triển của doanh nghiệp VVN NNNT. Đây có thể coi là một thời cơ thuận lợi mới cho các doanh nghiệp này. Những nét khác biệt mới là gì? Liệu những chính sách đó có thể tạo ra bước chuyển biến mới cho các doanh nghiệp này. Doanh nghiệp cần phải làm gì để tận dụng thời cơ này? Tất cả những vấn đề trên sẽ lần lượt được đề cập trong diễn đàn của IPSARD.

AGROINFO


Tin khác