Hội nghị nghiệm thu Dự án SMEs

08/09/2010

Ngày 8/9/2010, tại Hội trường Viện Chính sách và Chiến lược Phát triển nông nghiệp nông thôn đã diễn ra Hội nghị nghiệm thu sản phẩm trong khuôn khổ dự án “Nghiên cứu xây dựng khuyến nghị chính sách hỗ trợ phát triển của DNVVN trong lĩnh vực nông nghiệp” gọi tắt là SMEs

AGROINFO - Ngày 8/9/2010, tại Hội trường Viện Chính sách và Chiến lược Phát triển nông nghiệp nông thôn đã diễn ra Hội nghị nghiệm thu sản phẩm trong khuôn khổ dự án “Nghiên cứu xây dựng khuyến nghị chính sách hỗ trợ phát triển của DNVVN trong lĩnh vực nông nghiệp” gọi tắt là SMEs. Đây là dự án được tài trợ bởi cơ quan phát triển quốc tế Tây Ban Nha AECI, nhằm hộ trợ sự phát triển của các doanh nghiệp vừa và nhỏ, được thực hiện bởi Trung tâm thông tin Phát triển nông nghiệp nông thôn và dưới sự chỉ đạo của Viện Chính sách và Chiến lược Phát triển nông nghiệp nông thôn.

Tham dự hội nghị ngày hôm nay gồm có đại diện Viện Chính sách và Chiến lược Phát triển nông nghiệp nông thôn, đại diện Ban quản lý dự án, các cán bộ thực hiện dự án của Trung tâm thông tin Phát triển nông nghiệp nông thôn, các chuyên gia phản biện đến từ Trung tâm tin học và Thống kế thuộc Bộ Nông nghiệp Phát triển nông thôn, báo Nông thôn ngày nay.

Hội nghị nghiệm thu có nhận xét những việc đã thực hiện được trong khuôn khổ dự án nhìn chung là tốt, nhưng bên cạnh đó cũng còn có những khó khăn và thiếu sót trong quá trình triển khai. Hội nghị đề nghị đơn vị thực hiện rút kinh nghiệm, bàn bạc thêm để giải quyết những vấn đề còn khúc mắc.


Trọng Khánh

Tin khác