AGROVIETLINK tuyển chuyên gia

05/11/2010

Công ty Cổ phần tư vấn và đầu tư phát triển nông nghiệp nông thôn AgroVietLink (AgroVietLink) được thành lập và đi vào hoạt động với sự hỗ trợ từ Dự án SMEs do cơ quan Hợp tác phát triển Tây Ban Nha tài trợ thông qua Viện Chính sách và Chiến lược Phát triển nông nghiệp nông thôn (IPSARD).

Đây là sự hỗ trợ vô cùng quan trọng để giúp cho Công ty AgroVietLink có thể đạt được tầm nhìn chiến lược và mục tiêu hoạt động, đảm bảo cho sự phát triển bền vững trong tương lai của công ty. Trung tâm Thông tin nông nghiệp nông thôn thuộc Viện Chính sách và Chiến lược PTNNNT được giao nhiệm vụ đại diện Viện trong liên danh thành lập Công ty AgroVietLink. Đồng thời, để tổ chức phát triển thị trường, tổ chức kinh doanh nông sản sạch gắn với thương hiệu của AGROVIETLINK, Công ty TNHH Kết Nối xanh (GreenLink) đã được thành lập với 100% số vốn thuộc AGROVIETLINK dưới sự hỗ trợ của Dự án SMEs.

Nhằm giúp nông dân tại các vùng sản xuất - nơi cung cấp sản phẩm cho Greenlink có kiến thức chuyên sâu hơn về các sản phẩm hữu cơ và rau hữu cơ và một số yêu cầu cơ bản trong việc kinh doanh rau an toàn nhằm tiếp thị, quảng bá sản phẩm rộng rãi đến cộng đồng, Trung tâm thông tin phát triển nông nghiệp nông thôn cần tuyển chuyên gia cho công việc này.

Yêu cầu và nhiệm vụ cụ thể, chi tiết trong file đính kèm 


AGROVIETLINK

Tin khác