Chỉ dẫn địa lý sản phẩm cà phê

29/04/2011

Mô hình chỉ dẫn địa lý sản phẩm cà phê sẽ góp phần phát triển thương hiệu cà phê Việt Nam trong nước và thế giới.

“Xây dựng mô hình thể chế ngành hàng, chỉ dẫn địa lý sản phẩm cà phê và Hợp tác xã kiểu mới tại các vùng trồng cà phê tại Lâm Đồng, Quảng Trị, Sơn La và Điện Biên” là nội dung chương trình hợp tác được ký kết giữa Viện Chính sách và Chiến lược phát triển nông thôn và Công ty Cổ phần Tập đoàn Thái Hòa Việt Nam ngày 29/4, tại Hà Nội.
 
Thỏa thuận này được thực hiện trong 3 năm với các nội dung: Thực hiện các hoạt động thông tin thị trường ngành hàng và đối thoại chính sách với lãnh đạo các địa phương; Xây dựng các tổ chức nông dân sản xuất cà phê dựa trên hệ thống quản lý chất lượng, như mô hình HTX cà phê kiểu mới kết nối với doanh nghiệp; Xây dựng chỉ dẫn địa lý và phát triển thương hiệu cho mặt hàng cà phê chè tại một số địa phương, tiến tới mặt hàng cà phê chè được bảo hộ trong nước và châu Âu dựa trên mô hình nông thôn mới; Giám sát, kiểm tra, duy trì hoạt động của HTX và chuỗi cung ứng cà phê từ sản xuất đến phân phối, quản lý chất lượng theo chỉ dẫn địa lý được cấp và tìm kiếm nguồn đầu tư của Trung ương và địa phương để thực hiện mô hình này.
Hợp tác công tư là một hình thức hợp tác mới của Viện Chính sách và Chiến lược phát triển nông thôn và Công ty Cổ phần Tập đoàn Thái Hòa. Đây là mô hình hợp tác giữa Nhà nước với các doanh nghiệp, các thành phần kinh tế khác nhau. Trước mắt Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đang tập trung cho nhóm 5 mặt hàng chính, trong đó có rau quả, chè, cà phê, thủy sản và nhóm hàng hóa chung khác.
Ông Nguyễn Văn An, Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc  Công ty Cổ phần Tập đoàn Thái Hòa cho biết: Với mô hình này, người nông dân sẽ được hưởng lợi, bởi có sự phối hợp chặt chẽ theo mô hình 4 nhà (Nhà nước, doanh nghiệp, nhà khoa học và nông dân). Trong đó chính sách bảo hiểm cho người nông dân là một điểm mới. Cụ thể khi hình thành thành mô hình HTX và HTX liên kết với doanh nghiệp thì toàn bộ chính sách bảo hiểm nông nghiệp về cà phê doanh nghiệp phải thanh toán cho nông dân./.
AGROINFO – Theo Báo Điện tử VOVNEWS
Nguồn: http://vov.vn/Home/Chi-dan-dia-ly-san-pham-ca-phe/20114/173624.vov

Tin khác