Sửa đổi thủ tục giao đất, cho thuê đất nông nghiệp

31/05/2011

Nghị định 38/2011/NĐ-CP vừa được Chính phủ ban hành, sửa đổi, bổ sung về trình tự, thủ tục giao đất, cho thuê đất nông nghiệp đối với hộ gia đình, cá nhân quy định tại Điều 123 Nghị định số 181/2004/NĐ-CP.

Nghị định 38 tạo thuận lợi hơn cho người dân trong việc thực hiện các thủ tục. Trong đó có việc nộp đơn đề nghị giao đất, thuê đất cây trồng hàng năm, đất làm muối. Danh sách các trường hợp được giao đất sẽ được niêm yết công khai tại trụ sở UBND xã trong 7 ngày, có tiếp nhận ý kiến nhân dân trước khi hoàn chỉnh phương án giao đất trình các cấp liên quan xét duyệt.
Nghị định còn bổ sung quy định cụ thể về thành phần hồ sơ gửi Phòng TNMT. Phòng này có trách nhiệm giải quyết không quá 20 ngày. Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất cũng giải quyết không quá 10 ngày.
Như vậy thời gian thực hiện các thủ tục trên bớt được 20 ngày so với quy định cũ. Nghị định cũng rút ngắn thời gian của thủ tục khi giao, cho thuê đất với một số mục đích sử dụng từ 50 ngày xuống 37 ngày. Các hộ gia đình, cá nhân khó khăn hơn cũng được ưu tiên.
AGROINFO – Theo Báo Nông thôn ngày nay

Tin khác