Dự thảo Luật HTX mới: Làm rõ bản chất HTX

31/05/2011

Bộ Kế hoạch và Đầu tư vừa lấy ý kiến lần cuối cùng cho Dự thảo luật Luật Hợp tác xã (HTX) mới nhằm thay thế Luật HTX năm 2003.

Ông Nguyễn Minh Tú - Vụ trưởng Vụ HTX cho biết, dự thảo lần này so với Luật HTX năm 2003 có những nội dung mới như: Quy định rõ hơn về bản chất tổ chức HTX; Bảo đảm của Nhà nước đối với HTX, liên hiệp HTX.
Một số quy định cũng đã được sửa đổi bổ sung về thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận lợi cho thành lập và hoạt động của HTX, liên hiệp HTX; sửa đổi, bổ sung một số quy định về tổ chức, quản lý HTX, liên hiệp HTX...
Theo ông Tú, dự thảo luật được xây dựng theo hướng đơn giản hóa hơn nữa thủ tục hành chính thành lập HTX, liên hiệp HTX so với các quy định pháp luật hiện hành.
AGROINFO – Theo Báo Nông thôn ngày nay

Tin khác