Cần có cách nhìn đúng, giải pháp hiệu quả trước việc nông dân thiếu đất sản xuất ở ĐBSCL

31/05/2011

Ngày 30/5 tại TP.Cần Thơ, Trung ương Hội Nông dân Việt Nam phối hợp Ban chỉ đạo Tây Nam Bộ đã có cuộc họp với Lãnh đạo Ủy ban nhân dân, Hội Nông dân, Sở Tài nguyên và Môi trường 13 tỉnh, thành phố để kiểm tra, nhận định về tình hình đất đai hiện nay trong nông dân các tỉnh ĐBSCL.

Phát biểu tại Hội nghị, Đại diện Hội nông dân và Sở Tài nguyên Môi trường các tỉnh, thành đều thống nhất nhận định: Hiện nay, thực trạng một bộ phận nông dân nghèo cầm cố, bán đất, thiếu đất sản xuất đang gia tăng đáng kể, nhưng không phải với tỷ lệ cao từ 30% đến 70% như dư luận đã đặt ra. Hiện nay, tỷ lệ hộ nghèo của 3 tỉnh cao nhất là Trà Vinh 23,6%, Sóc Trăng 24,31%, Bến Tre 15,58%... thấp nhất là TP.Cần Thơ trên 6%. Tính bình quân hộ nghèo ở ĐBSCL chưa đến 14%, trong khi đó hộ thiếu đất sản xuất phải được tính từ hộ nghèo, lại lên đến trên 30% là chưa có cơ sở.

Các đại biểu cho rằng: Nguyên nhân thiếu đất là do quá trình đô thị hóa, sản xuất phát triển, đất nông nghiệp ngày càng bị thu hẹp, một bộ phận nông dân tách hộ cho con, đất ít, đất sản xuất không hiệu quả đã bị chuyển nhượng, cầm cố, để đi làm ăn xa, nhưng sau đó do giá vàng liên tục tăng nên không chuộc lại được… Nguyên nhân sâu xa khác là do nền kinh tế thị trường, quá trình tích tụ ruộng đất hình thành nền sản xuất hàng hóa lớn tập trung, tất yếu dẫn đến một bộ phận nông dân thiếu hoặc không còn đất sản xuất. Thời gian qua, kinh tế nông, ngư nghiệp ở khu vực ĐBSCL đạt được nhiều thắng lợi, công cuộc xóa đói giảm nghèo đạt nhiều thành tựu đáng kể, hiện nay không còn tình trạng người dân đói ăn lúc giáp hạt, tuy nhiên thực trạng nông dân thiếu đất đang làm nảy sinh nhiều thách thức mới liên quan đến đời sống, sản xuất, tạo công ăn việc làm, chuyển đổi ngành nghề để đảm bảo an sinh xã hội tại các địa phương.

Mặt khác, nhiều đại biểu có ý kiến: Cần nhìn nhận đúng về việc nông dân thiếu đất sản xuất hiện đang tồn tại 2 khuynh hướng: thiếu do làm ăn không hiệu quả nêu chuyển nhượng, sang bán lại để làm nghề khác hiệu quả hơn; trường hợp này địa phương phải chấp nhận bởi quy luật thị trường chi phối. Thứ hai là do nhu cầu hình thành nền sản xuất hàng hóa lớn tập trung để cung ứng cho xuất khẩu như hình thành nông trại, trang trại, hợp tác xã, tổ liên kết sản xuất… ngày càng làm ăn hiệu quả, đã thúc đẩy quá trình tích tụ ruộng đất, dẫn đến nhiều nông dân không còn đất để sản xuất. Đây là khuynh hướng tự nhiên, dân thiếu đất nhưng không đáng lo. Vấn đề còn lại là làm sao lo cho người dân thiếu đất, không đất sản xuất có được công ăn việc làm phi nông nghiệp một cách phù hợp, ổn định và hiệu quả.

Phát biểu tại Hội nghị, ông Lê Hoàng Minh, Phó Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam cho rằng, trong thời gian tới Hội nông dân tiếp tục phối hợp với UBND các tỉnh, thành phố tiến hành khảo sát, thống kê chính xác số hộ nông dân đang thiếu đất sản xuất, làm rõ nguyên nhân dẫn đến thực trạng trên để phối hợp tìm ra từng nhóm giải pháp phù hợp, trợ giúp họ sinh sống, phát triển ổn định và bền vững, góp phần thực hiện chỉ đạo của Chính phủ về thực hiện an sinh xã hội cho người dân tại các địa phương ./.
AGROINFO – Theo Báo Điện tử Đảng Cộng sản

Nguồn:http://cpv.org.vn/cpv/Modules/News/NewsDetail.aspx?co_id=30065&cn_id=462064


Tin khác