Triển khai thí điểm bảo hiểm nông nghiệp

26/09/2011

Hôm 21/9, Bộ Tài chính đã triển khai QĐ 315 ngày 1/3/2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện thí điểm bảo hiểm nông nghiệp (BHNN) giai đoạn 2011-2013.

Theo ông Trần Xuân Hà, Thứ trưởng Bộ Tài chính, nông nghiệp, nông thôn là khu vực trọng yếu nên nhà nước thí điểm thực hiện BHNN. Theo đó, nhà nước sẽ hỗ trợ 100% phí bảo hiểm cho hộ nông dân, cá nhân nghèo SXNN tham gia thí điểm BHNN. Hộ nông dân, cá nhân nghèo SXNN được hỗ trợ 80% phí bảo hiểm. Hộ nông dân không thuộc hộ nghèo, cận nghèo được hỗ trợ 60%. Các tổ chức SXNN tham gia thí điểm BHNN được hỗ trợ 20%.
Trước mắt sẽ tiến hành thí điểm tại 20 tỉnh, thành phố (trong đó mỗi địa phương chọn 3 huyện) đối với một số loại cây trồng, vật nuôi nhất định do địa phương lựa chọn.
Theo Bộ Tài chính, việc triển khai BHNN nhằm giúp người dân khắc phục thiên tai, bù đắp rủi ro trong quá trình SXNN. Những năm qua, Bảo Việt, Bảo Minh đã có triển khai loại hình bảo hiểm này nhưng phạm vi hẹp, mức phí thu cao nên người dân cận nghèo và nghèo không được hỗ trợ phí. Đồng thời, doanh thu bảo hiểm nông nghiệp nhỏ khiến hoạt động của các doanh nghiệp không bù đắp.
Bộ Tài chính cũng đề nghị các địa phương thành lập ban chỉ đạo thực hiện thí điểm BHNN theo quy định (trừ các tỉnh Nam Định, Sóc Trăng, Bình Định, Trà Vinh đã thành lập).
Theo Nông nghiệp Việt Nam

Nguồn:http://nongnghiep.vn/nongnghiepvn/72/1/15/84084/Trien-khai-thi-diem-bao-hiem-nong-nghiep-.aspx


Tin khác