Khai mạc Diễn đàn quốc tế về nông nghiệp và phát triển nông thôn

11/11/2011

Nhằm hỗ trợ một cách hiệu quả cho việc triển khai Nghị quyết “Tam nông” và Chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng Nông thôn mới, ngày 9 - 11, Bộ Nông nghiệp và PTNT đã tổ chức Diễn đàn quốc tế về Nông nghiệp và PTNT. Hơn 200 đại biểu đại diện cho các nhà hoạch định chính sách, lãnh đạo và cán bộ chủ chốt của Bộ Nông nghiệp và PTNT, các Bộ, ngành liên quan cùng hơn 30 tỉnh, thành, viện nghiên cứu, các tổ chức quốc tế, tổ chức phi chính phủ, đối tác phát triển…đã tham dự diễn đàn.

Phát biểu khai mạc diễn đàn, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT Nguyễn Đăng Khoa cho biết: sau 2 năm thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới đã bộc lộ một số khó khăn như vấn đề nâng cao nhận thức, phát huy vai trò chủ thể của nông dân; vấn đề đầu tư, quy hoạch, chuyển dịch cơ cấu; giữ gìn bản sắc, các giá trị văn hóa…Để giải quyết vấn đề này, cần sự phối hợp giữa các cấp, các ngành và các tổ chức quốc tế. Thứ trưởng Nguyễn Đăng Khoa mong muốn, qua diễn đàn, sẽ có nhiều ý kiến, nhiều kinh nghiệm chia sẻ từ các tổ chức quốc tế. Đây cũng là dịp để Việt Nam thể hiện rõ tầm nhìn và chương trình hành động trong việc triển khai khai chương trình xây dựng nông thôn mới.
Quang cảnh Diễn đàn
Theo ông Tăng Minh Lộc, Cục trưởng Cục Kinh tế Hợp tác và Phát triển nông thôn: mục tiêu đặt ra là đến năm 2015 sẽ có 20% số xã trong cả nước đạt tiêu chí nông thôn mới và đến năm 2020 con số này sẽ là 50%. Để làm được việc này, khu vực nông thôn phải được phát triển theo quy hoạch, hạ tầng phải tương đối hiện đại, dân trí phải được nâng cao, bảo tồn được các giá trị văn hóa….Đây là những vấn đề đã được lượng hóa bằng 19 tiêu chí trong xây dựng nông thôn mới. Tuy nhiên, ông Lộc cũng thừa nhận việc thực hiện 19 tiêu chí này đang gặp nhiều khó khăn, rất cần sự hỗ trợ, chia sẻ kinh nghiệm từ các chuyên gia và tổ chức quốc tế.
Diễn đàn quốc tế về nông nghiệp và phát triển nông thôn diễn ra trong 2 ngày, từ 9 đến 10 - 11, các đại biểu sẽ cùng nhau chia sẻ, bàn bạc về kinh nghiệm, chính sách và phương thức tổ chức, triển khai các chương trình phát triển nông thôn của các nước; các bài học, kinh nghiệm quốc tế và trong nước trong thực hiện triển khai các chương trình phát triển nông thôn; đề xuất chính sách, phương pháp, cơ chế và cách tiếp cận phù hợp để thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới phù hợp với điều kiện Việt Nam đến năm 2020.
Tại diễn đàn, các đại biểu đã cùng nhau chia sẻ các ý tưởng và khả năng hợp tác giữa các cơ quan cấp Trung ương và địa phương của Việt Nam và các tổ chức quốc tế về chính sách, phương thức tổ chức các chương trình phát triển nông thôn các nước; đề xuất cơ chế và cách tiếp cận chương trình xây dựng nông thôn mới phù hợp điều kiện của Việt Nam đến năm 2020. Trong đó, Liên hợp quốc sẽ tiếp tục hỗ trợ Chính phủ Việt Nam thực hiện chính sách phát triển nông nghiệp, nông thôn thông qua việc cung cấp tư vấn chính sách và hỗ trợ kỹ thuật trong tiến trình xây dựng nông thôn mới.
Ngoài ra, diễn đàn cũng thiết lập đối thoại giữa các cơ quan cấp Trung ương và địa phương của Việt Nam với các tổ chức quốc tế về các ý tưởng và khả năng hợp tác trong lĩnh vực phát triển nông thôn và xây dựng nông thôn mới. Diễn đàn sẽ cung cấp những kiến nghị trình Ban chỉ đạo Chương trình Mục tiêu quốc gia về xây dựng Nông thôn mới và Bộ Nông nghiệp và PTNT về tổ chức và thực hiện chương trình này.
Theo Báo Công an thành phố Hồ Chí Minh

Nguồn: http://congan.com.vn/?mod=detnews&catid=681&id=427617


Tin khác