Diễn đàn quốc tế về nông nghiệp và phát triển nông thôn

09/11/2011

Trong 2 ngày 9 và 10.11, tại Hà Nội, với sự hỗ trợ và tài trợ của các tổ chức FAO, ILO, AFD, Bộ NN và PTNT đã tổ chức Diễn đàn quốc tế về nông nghiệp và phát triển nông thôn.

Thời gian qua, chúng ta đã chú ý nhiều đến chính sách thúc đẩy phát triển nhưng còn chưa quan tâm đúng mức trong xây dựng chính sách quản lý sự phát triển nông nghiệp và nông thôn. Sau 3 năm thực hiện Nghị quyết TW26 và 2 năm triển khai Chương trình Mục tiêu quốc gia nông thôn mới, bộ mặt nông thôn đã có những thay đổi đáng kể...
 
Diễn đàn đã thu hút được sự tham dự của hơn 200 đại biểu đại diện cho các nhà hoạch định chính sách, lãnh đạo chủ chốt của Bộ NN và PTNT, các Bộ, ngành liên quan. Tại Hội thảo các đại biểu đã tập trung thảo luận: kinh nghiệm về chính sách và phương thức tổ chức và triển khai các chương trình phát triển nông thôn của các nước; các bài học, kinh nghiệm quốc tế và trong nước trong thực hiện triển khai các chương trình phát triển nông thôn; đề xuất chính sách, phương pháp, cơ chế và cách tiếp cận phù hợp để thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới phù hợp với điều kiện của Việt Nam đến năm 2020.
Diễn đàn sẽ cung cấp những kiến nghị trình ban chỉ đạo chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới. Đồng thời, cũng thiết lập đối thoại giữa các cơ quan cấp trung ương và địa phương của Việt Nam với các tổ chức quốc tế về các ý tưởng và khả năng hợp tác trong lĩnh vực phát triển nông thôn và xây dựng nông thôn mới.
Hội thảo cũng cho thấy, dựa trên mối quan hệ đối tác phát triển chiến lược truyền thông giữa Liên Hiệp Quốc và Chính phủ Việt Nam, Liên Hiệp Quốc sẽ tiếp tục hỗ trợ Chính phủ Việt Nam trên con đường thực hiện chính sách phát triển nông nghiệp, nông thôn, thông qua việc cung cấp tư vấn chính sách và hỗ trợ kỹ thuật trong tiến trình xây dựng nông thôn mới.
Theo Báo điện tử Đại biểu nhân dân

Nguồn: http://daibieunhandan.vn/default.aspx?tabid=74&NewsId=229038


Tin khác