Chưa thể triển khai bảo hiểm nông nghiệp

20/10/2011

Đại diện bảo hiểm Bảo Việt (Hà Nội) ngày 19.10 cho biết, đến thời điểm này, việc thực hiện thí điểm bảo hiểm nông nghiệp theo Quyết định 315 của Thủ tướng vẫn chưa được các địa phương và doanh nghiệp bảo hiểm triển khai được do gặp khá nhiều vướng mắc.

Với các doanh nghiệp bảo hiểm thì quy tắc bảo hiểm chưa được phê duyệt nên chưa thể triển khai được. Qua tìm hiểu, đánh giá của các doanh nghiệp bảo hiểm như Bảo Việt, Bảo Minh, khó khăn lớn nhất trong triển khai thí điểm bảo hiểm nông nghiệp hiện nay là quản lý rủi ro và phối hợp giữa các đơn vị có liên quan.
Để tháo gỡ khó khăn cho các địa phương, Bộ Tài chính đã tổ chức tập huấn cho 9 tỉnh thuộc diện thí điểm bảo hiểm nông nghiệp ở phía Bắc.
Theo Nông thôn ngày nay

Nguồn: http://danviet.vn/62352p1c34/chua-the-trien-khai-bao-hiem-nong-nghiep.htm


Tin khác