Gia hạn nộp thuế cho HTX nông, lâm, thủy sản

03/11/2011

Chính phủ vừa quyết định gia hạn nộp thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2011 của doanh nghiệp sử dụng nhiều lao động trong một số ngành nhằm tháo gỡ khó khăn, góp phần thúc đẩy sản xuất kinh doanh.

Theo đó, gia hạn nộp thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2011 trong thời gian 1 năm, kể từ ngày đến thời hạn nộp thuế của doanh nghiệp sử dụng nhiều lao động, HTX có thu nhập từ hoạt động sản xuất, gia công, chế biến nông sản, lâm sản, thuỷ sản, dệt may, da giày, linh kiện điện tử và từ hoạt động thi công, xây dựng...
Trong đó, doanh nghiệp sử dụng nhiều lao động là doanh nghiệp có tổng số lao động sử dụng thường xuyên bình quân năm 2011 trên 300 người, không kể lao động có hợp đồng ngắn hạn dưới 3 tháng.
Theo Nông thôn ngày nay

Tin khác