Năm 2012 sẽ đầu tư khoảng 370.000 tỷ đồng cho nông nghiệp

03/11/2011

Bộ Tài chính đã phối hợp với các Bộ, ngành, địa phương tiếp tục ưu tiên bố trí ngân sách đầu tư phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn.

Dự toán ngân sách nhà nước năm 2012 đang được Quốc hội thảo luận. Theo Bộ trưởng Bộ Tài chính Vương Đình Huệ, thực hiện Nghị quyết số 26: “Tăng mạnh đầu tư ngân sách nhà nước ngay từ năm 2009 và đảm bảo 5 năm sau cao gấp 2 lần 5 năm trước” và căn cứ vào các chế độ, chính sách đã ban hành, Bộ Tài chính đã phối hợp và cùng với các Bộ, ngành, địa phương ưu tiên bố trí ngân sách đầu tư phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn tại các vùng khó khăn theo các Nghị quyết của Đảng và Nhà nước.
Trong đó, ngân sách Trung ương ưu tiên bố trí kinh phí để thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia, chương trình, nhiệm vụ, dự án quan trọng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn, nông dân; phát hành trái phiếu Chính phủ để thực hiện các dự án về thuỷ lợi, đường đến trung tâm xã và các dự án về giáo dục, y tế. Thể hiện chi ngân sách nhà nước cho phát triển nông nghiệp và nông thôn hàng năm có tốc độ tăng cao so với so với tốc độ tăng chi chung của ngân sách nhà nước. Năm 2010 tăng khoảng 21,3% (tốc độ tăng chi ngân sách nhà nước là 18,4%), năm 2011 tăng 34,7% (tốc độ tăng chi ngân sách nhà nước là 24,7%). Nhờ vậy, tỷ trọng chi nông nghiệp và phát triển nông thôn so với tổng chi ngân sách nhà nước đã tăng từ 35,9% (năm 2009) lên 39,8% (năm 2011).
Về dự toán ngân sách năm 2012, Bộ Tài chính đã phối hợp với các Bộ, ngành, địa phương tiếp tục ưu tiên bố trí ngân sách đầu tư phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn; theo đó dự kiến bố trí từ nguồn ngân sách và trái phiếu Chính phủ khoảng 370.000 tỷ đồng, tăng 28% so với năm 2011.
Theo TTXVN

Tin khác