Cho phép nhập 102.000 tấn muối

10/08/2012

Bộ NN-PTNT, Bộ Tài chính và Bộ Công thương vừa thống nhất kế hoạch nhập khẩu muối điều tiết nguồn cung - cầu đảm bảo nhu cầu sử dụng muối công nghiệp chất lượng cao, phục vụ hoạt động sản xuất tại các nhà máy hóa chất trong năm 2012.

Theo đó, Bộ Công thương đã ban hành Thông tư 22/2012/TT-BCT phân giao hạn ngạch thuế quan nhập khẩu 100.000 tấn muối công nghiệp để các thương nhân trực tiếp sử dụng làm nguyên liệu sản xuất hóa chất và 2.000 tấn muối tinh khiết làm nguyên liệu sản xuất thuốc, sản phẩm y tế.
Bộ Công thương cũng phân giao hạn ngạch thuế quan nhập khẩu 50.000 tấn đường tinh luyện và đường thô cho các thương nhân trực tiếp sử dụng đường làm nguyên liệu sản xuất và 20.000 tấn đường thô cho thương nhân sản xuất đường để tinh luyện cung cấp phục vụ sản xuất, tiêu dùng. Thời gian hiệu lực kể từ ngày 6-8 đến 31-12-2012.
Theo Sài Gòn giải phóng

Tin khác