Sản lượng nuôi trồng thủy sản 2 tháng đầu năm giảm 2,1%

27/02/2013

Theo thông tin từ Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT), sản lượng nuôi trồng thủy sản (NTTS) tháng 2 ước đạt 139 nghìn tấn, giảm 2,8% so với cùng kì năm ngoái, đưa tổng sản lượng NTTS 2 tháng đầu năm ước đạt 308,3, giảm 2,1 % so với cùng kì năm ngoái.

Theo Bộ NN&PTNT, nguyên nhân sản lượng giảm chủ yếu là do sản xuất cá tra xuất khẩu gặp khó khăn do giá cá tra nguyên liệu thấp, trong khi đó giá thức ăn, giá thuốc thú y lại tăng.
Cũng theo số liệu của của Bộ NN&PTNT, diện tích nuôi cá tra, basa 2 tháng đầu năm ước đạt 4 nghìn ha, sản lượng ước đạt gần 80 nghìn tấn. Trong đó 3 tỉnh đạt sản lượng cao nhất vùng Đồng bằng sông Cửu Long là: Đồng Tháp (diện tích 1037,6 ha; sản lượng 31.756 tấn), Vĩnh Long (diện tích 422 ha, sản lượng 23.876 tấn), Cần Thơ (diện tích 601 ha, sản lượng 9.418 tấn).
Thời gian qua, người dân nuôi trồng thủy sản tại các địa phương tập trung cải tạo ao nuôi và theo dõi chất lượng nước để thả giống theo lịch thời vụ của từng tỉnh. Diện tích thả nuôi tôm sú và tôm thẻ chân trắng tăng ở một số tỉnh. Tại tỉnh Bình Định, diện tích thả tôm thẻ chân trắng đạt 51,5 ha. Sóc Trăng (diện tích thả tôm thẻ chân trắng 332 ha, tôm sú 269 ha), Long An (diện tích thả tôm thẻ chân trắng 379 ha, tôm sú 163 ha). Sản lượng tôm sú cả nước tập trung chủ yếu ở các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long. Trong đó, tỉnh Cà Mau có diện tích nuôi tôm sú lớn nhất 265.950 ha, đạt sản lượng 14.500 tấn. Bạc Liêu (diện tích 84.544 ha, sản lượng 5.538 tấn), Kiên Giang (diện tích 58.574 ha, sản lượng 1.563 tấn)./.
Theo cpv.org

Nguồn:  http://dangcongsan.vn/cpv/Modules/News/NewsDetail.aspx?co_id=10004&cn_id=571958


Tin khác