Mua dự trữ 40 triệu liều vắc xin cúm gia cầm

27/02/2013

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) cho biết, Thủ tướng Chính phủ vừa giao cho Bộ NNN&PTNT mua dự trữ 40 triệu liều vắc xin cúm gia cầm để tiêm phòng bao vây khẩn cấp khi có dịch xảy ra.

Theo đó, bắt đầu từ ngày 1/3 - 31/12/2013 sẽ triển khai mua vắc xin phòng dịch cúm gia cầm. Đồng thời, yêu cầu Bộ NN&PTNT có trách nhiệm quản lý và sử dụng đúng mục đích số lượng, chủng loại vắc xin; chỉ đạo việc luân chuyển vắc xin để đảm bảo hạn sử dụng; quyết định cấp vắc xin, hướng dẫn các địa phương tiêm phòng khi xảy ra dịch bệnh khẩn cấp…
Thủ tướng Chính phủ cũng giao Bộ Tài chính bổ sung 10,4 tỷ đồng, từ nguồn dự toán chi sự nghiệp kinh tế năm 2013 để Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn mua vắc xin dự phòng.
Ngoài ra, Thủ tướng Chính phủ cũng yêu cầu UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có trách nhiệm sử dụng kinh phí từ ngân sách địa phương để mua vắc xin hỗ trợ phòng chống dịch khẩn cấp trên địa bàn; đảm bảo kinh phí tổ chức tiêm phòng, mua dụng cụ, bảo hộ lao động cho người tiêm phòng và các chi phí khác phục vụ công tác tiêm phòng...
Được biết, theo báo cáo mới nhất của Bộ NN&PTNT cho đến thời điểm này, cả nước không còn tỉnh nào có dịch cúm gia cầm. Việc triển khai phòng, chống dịch cúm gia cầm vẫn được các bộ, ngành và địa phương chú trọng/.
Theo cpv.org

Nguồn: http://dangcongsan.vn/cpv/Modules/News/NewsDetail.aspx?co_id=10045&cn_id=571996


Tin khác