Thông báo về Học bổng đào tạo 02 KHÓA thạc sỹ tại Hàn Quốc

23/04/2013

Phòng TCHC nhận được Thông báo của Bộ NN&PTNT về học bổng đào tạo 02 KHÓA thạc sỹ tại Hàn Quốc (KHÔNG GIỚI HẠN SỐ LƯỢNG ĐĂNG KÝ).

Hồ sơ yêu cầu gửi về Bộ NN&PTNT.

Vậy, Phòng TCHC Xin thông báo và đề nghị Lãnh đạo các đơn vị thông tin đến toàn thể cán bộ trong đơn vị. Các cá nhân có nhu cầu dự tuyển thì liên hệ với chị Hương hoặc anh Dũng (trong CV đính kèm) để biết thêm chi tiết, lấy tài liệu khóa học và nộp hồ sơ.

Thời hạn nộp hồ sơ trước ngày 27-04-2013.

Thông tin chi tiết XEM TẠI ĐÂY.

Trân trọng thông báo!
 
 

 


Tin khác