Thông báo về việc tuyển sinh đào tạo SĐH nước ngoài của Dự án KHCN NN vốn vay ADB (Dự án AST)

04/06/2007

Dự án Khoa học công nghệ nông nghiệp, vốn vay Ngân hàng phát triển Châu á ADB (Dự án AST) sẽ cung cấp học bổng cho chương trình đào tạo sau đại học (Thạc sỹ, Tiến sỹ, Sau tiến sỹ) ở nước ngoài trên cơ sở các lĩnh vực cơ bản của nghiên cứu nông nghiệp như:

- Ngành công nghệ bảo quản sau thu hoạch; bảo quản sản phẩm rau quả; công nghệ hạt giống; chọn tạo giống vật nuôi, sản xuất vaccin;

- Chính sách kinh tế và thị trường; maketing, hội nhập WTO;

- Quản lý nguồn tài nguyên thiên nhiên; đáng giá phân tích rủi ro bão lụt;

- Quản lý dự báo thiên tai, dịch hại.

Chương trình sẽ hỗ trợ tuyển sinh 20 học viên lấy bằng tiến sĩ trong 3 năm, 15 học viên lấy bằng thạc sĩ trong 2 năm và 20 học viên tham gia đào tạo sau tiến sĩ trong 1 năm; ít nhất 10 % học viên tham gia các chương trình đào tạo này là phụ nữ. Bộ Nông nghiệp &PTNT và ADB sẽ lựa chọn các nước để cử học viên đi học, các nước chủ yếu gồm: Mỹ, Hà Lan, Australia, ấn Độ, Thuỵ Điển, Canada, Hàn quốc, Thái Lan, Singapore, Philippine.

1. Tuyển chọn:

1.1 Đối tượng tuyển chọn

Các cán bộ khoa học – kỹ thuật, trong biên chế hoặc hợp đồng dài hạn (loại từ 12 tháng trở lên hoặc không xác định thời hạn, có đóng bảo hiểm xã hội), đang công tác tại các trường đại học, viện nghiên cứu, phòng thí nghiệm trọng điểm, trung tâm công nghệ cao, cơ quan hành chính sự nghiệp thuộc Bộ Nông nghiệp và PTNT; các Sở Nông nghiệp và PTNT.

Học viên cao học và nghiên cứu sinh trong nước không đăng ký dự tuyển đi học thạc sĩ theo đề án này;

Người đang làm nghiên cứu sinh trong nước năm thứ nhất có thể đăng ký dự tuyển làm tiến sĩ.

1.2. Điều kiện chung:

- Học viên có phẩm chất đạo đức tốt; trình độ chuyên môn giỏi;

- Đủ sức khoẻ để học tập (theo xác nhận của Bệnh viện Nông nghiệp trước khi đi học);

- Đủ cam kết hoàn thành chương trình đào tạo và sau khi kết thúc quá trình đào tạo ở nước ngoài sẽ trở về phục vụ tại cơ sở đã cử đi học và làm việc theo yêu cầu của Chính phủ. Nếu không hoàn thành chương trình đào tạo hoặc không trở về nước phục vụ, học viên sẽ phải bồi hoàn toàn bộ chi phí đào tạo theo quy định. Cam kết của học viên phải được bảo lãnh của cơ quan cử đi học.

- Những người đã đi học ở nước ngoài theo các học bổng của Nhà nước hoặc các dự án khác sau khi tốt nghiệp về nước phải có thời gian làm việc trong nước 2 năm trở lên mới được đăng ký dự tuyển cho Chương trình này, trừ trường hợp được chuyển tiếp sinh.

1.3. Điều kiện và tiêu chuẩn cụ thể đối với đào tạo sau tiến sĩ (Postdoc)

Những người đang làm việc tại các đơn vị nêu ở mục 1.1 ở trên.

Có đủ 60 tháng kinh nghiệm công tác trong lĩnh vực chuyên ngành đăng ký dự thi;

Tuổi £ 50 (tính đến 2008);

Có ít nhất một bài báo (đúng chuyên ngành đăng ký) đăng trên Tạp chí khoa học chuyên ngành hoặc Hội nghị quốc tế; hoặc tham gia đề tài nghiên cứu cấp Nhà nước trở lên và đề tài đó đã được nghiệm thu;

Đã có bằng Tiến sĩ phù hợp với chuyên ngành đăng ký đào tạo Sau tiến sĩ;

Đã tham gia hướng dẫn một học viên cao học bảo vệ luận án thạc sĩ thành công hoặc đang hướng dẫn một nghiên cứu sinh;

Đã có đề cương nghiên cứu chi tiết về lĩnh vực đi học sau tiến sĩ được viện/ trường đại học (nơi nhận) nhất trí thông qua;

Thông thạo ngoại ngữ sẽ sử dụng trong thực tập tại nước đăng ký đến nghiên cứu;

Được cơ quan quản lý trực tiếp đồng ý và có công văn cử đi dự thi;

- Ưu tiên các cán bộ của Viện vùng và các đơn vị hưởng lợi từ dự án.

1.4. Điều kiện và tiêu chuẩn cụ thể đối với đào tạo tiến sĩ (PhD)

Những người đang làm việc tại các đơn vị nêu ở mục 1.1 ở trên;

Có đủ 24 tháng kinh nghiệm công tác trong lĩnh vực chuyên ngành đăng ký dự thi (không kể thời gian đi học dài hạn tập trung từ một năm trở lên);

Tuổi £ 40 (tính đến 2008);

Có ít nhất một bài báo đăng trên tạp chí khoa học, hoặc báo cáo tại một hội nghị khoa học cấp trường, viện trở lên được đăng trong kỷ yếu hội nghị; hoặc tham gia đề tài nghiên cứu cấp cơ sở trở lên và đề tài đó đã được nghiệm thu hoặc sử dụng;

Đã có bằng thạc sĩ phù hợp với chuyên ngành đăng ký đào tạo tiến sĩ;

Có đủ trình độ ngoại ngữ để sử dụng trong học tập tại nước đăng ký đến học, có kết quả điểm thi TOELF 500 hoặc IELTS 5.0 hoặc iBT 65;

Được cơ quan quản lý trực tiếp đồng ý và có công văn cử đi dự thi;

- Ưu tiên các cán bộ của Viện vùng và các đơn vị hưởng lợi từ dự án.

1.5. Điều kiện và tiêu chuẩn cụ thể đối với đào tạo thạc sĩ (Master)

Tuyển những người đang làm việc tại các đơn vị nêu ở mục 1.1 ở trên;

Có đủ 12 tháng kinh nghiệm công tác trong lĩnh vực chuyên ngành đăng ký dự thi, kể từ khi tốt nghiệp đại học và có hợp đồng lao động;

Tuổi £ 35 (tính đến 2008);

Có bằng tốt nghiệp đại học phù hợp với ngành đăng ký đào tạo thạc sĩ và có số điểm bình quân trong 5 năm học đạt từ 6,5 trở lên; bằng tốt nghiệp loại khá, giỏi là một lợi thế;

Có đủ trình độ ngoại ngữ phù hợp để sử dụng trong học tập tại nước đăng ký đến học; có kết quả điểm thi TOELF 500 hoặc IELTS 5.0 hoặc iBT 65;

Được cơ quan quản lý trực tiếp đồng ý và có công văn cử đi dự thi

- Ưu tiên các cán bộ của Viện vùng và các đơn vị hưởng lợi từ dự án.

2. Hồ sơ dự tuyển

Phiếu đăng ký dự thi có xác nhận của Thủ trưởng cơ quan quản lý;

02 ảnh 4 x 6;

Bản sao giấy khai sinh hợp lệ;

Bản sao hợp lệ bằng tốt nghiệp và bảng điểm đại học, bằng thạc sĩ (nếu dự tuyển PhD), bẳng tiến sỹ (nếu dự tuyển Postdoc);

Công văn cử đi dự thi của cơ quan quản lý cán bộ;

Đối với người dự thi đào tạo tiến sĩ: bản kê khai các công trình khoa học đã công bố cùng bản sao các công trình đó (nếu là bài báo hoặc báo cáo khoa học, toàn văn bài báo, trang bìa, trang mục lục của số tạp chí khoa học hoặc kỷ yếu hội nghị đăng bài; nếu là đề tài: bản đăng ký đề tài, báo cáo nghiệm thu, biên bản nghiệm thu);

Bản sao tất cả các hợp đồng lao động đã có kèm theo bản sao sổ đóng bảo hiểm có xác nhận của cơ quan bảo hiểm, quyết định tuyển dụng hoặc thuyên chuyển công tác (nếu có) để chứng minh thời gian công tác chuyên môn;

Bản sao chứng chỉ ngoại ngữ ;

Đề cương nghiên cứu;

Lý lịch có xác nhận của Thủ trưởng cơ quan quản lý cán bộ;

Mọi giấy tờ, bản sao văn bằng, chứng chỉ trình bày trên giấy khổ A4, theo chiều dọc trang giấy. Các giấy tờ đựng trong một túi hồ sơ kích thước 25cm x 34cm, ngoài túi ghi danh mục các loại giấy tờ có trong túi.

Những hồ sơ không đủ các giấy tờ nêu trên là hồ sơ không hợp lệ.

Những người khai hồ sơ dự thi không đúng sự thực sẽ bị xử lý theo pháp luật.

3. Nội dung thi tuyển:

Người dự tuyển đào tạo tiến sĩ: thi môn chuyên ngành và bảo vệ đề cương nghiên cứu được Ban tuyển chọn và Hội đồng khoa học thông qua;

Người dự tuyển đào tạo thạc sĩ: thi môn cơ bản và môn cơ sở;

Kiểm tra ngoại ngữ: Tất cả người dự tuyển đều phải kiểm tra tiếng Anh ( TOEFL/ IELTS/iBT). Những người đạt yêu cầu tuyển chọn và đã có bằng TOEFL / IELTS đạt mức qui định sẽ được xét tuyển, lựa chọn và gửi đi học. Những trường hợp có chuyên môn cao nhưng trình độ ngoại ngữ chưa đạt sẽ được tham gia một khoá học tiếng Anh 03 tháng để lấy bằng TOEFL /IELTS/iBT để gửi đi học.

Thời gian thi tuyển: dự kiến tháng 9 năm 2007

Những trường hợp được miễn kiểm tra ngoại ngữ

Người có bằng tốt nghiệp đại học, thạc sĩ hoặc tiến sĩ ở nước ngoài nay đăng ký trở lại nước đó học tập, hoặc ngôn ngữ đã sử dụng trong học tập ở nước ngoài để đạt một trong các văn bằng nêu trên phù hợp với ngôn ngữ sẽ sử dụng trong học tập ở nước đăng ký đi học lần này;

Người có chứng chỉ TOEFL quốc tế đạt 550 điểm hoặc IELTS 5.0; iBT từ 65 điểm trở lên.

Chứng chỉ ngoại ngữ chỉ có giá trị trong vòng 12 tháng.

4. Quá trình tuyển chọn

Để được tuyển chọn, người dự tuyển phải có tất cả các môn thi đạt điểm 7 trở lên mỗi môn (thang điểm 10). Bảo vệ đề cương và ngoại ngữ đạt yêu cầu.

Căn cứ chỉ tiêu đã được phân bổ, Ban tuyển chọn phân chỉ tiêu cho từng ngành (chú ý các ngành ưu tiên), lấy những người có tổng số điểm các môn thi (cơ bản, cơ sở, chuyên ngành) từ cao trở xuống cho đến đủ chỉ tiêu quy định. Đối với người dự tuyển đào tạo tiến sĩ và sau tiến sĩ còn được xét theo mức độ giá trị của các công trình khoa học do Ban tuyển chọn đánh giá;

Sau khi xét tuyển xong, Ban tuyển chọn được uỷ nhiệm tổ chức thi tuyển báo cáo kết quả thi cho Lãnh đạo Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn và ADB xem xét quyết định.

Thời gian công bố kết quả dự kiến tháng 10 năm 2007, cử đi học nước ngoài vào năm 2008.

Đề nghị các đơn vị căn cứ vào nhu cầu đào tạo, cử 02 cán bộ tham gia dự tuyển (01 chính thức và 01 dự bị). Hồ sơ dự tuyển nộp về Vụ Tổ chức cán bộ trước ngày 30 tháng 6 năm 2007. Thông tin thêm về chương trình qua trang Web của Bộ www.mard.gov.vn mục Thông tin điều hành của Bộ.

Mọi thông tin liên hệ qua Thư ký Ban tuyển chọn (đ/c Hạnh - Bộ phận Đào tạo Vụ Tổ chức cán bộ ĐT: 08044938)./.


Tin khác