Học bổng tiến sỹ tại Đại học Minnesota (Hoa Kỳ)

21/05/2007

Học bổng tiến sỹ về kinh tế học ứng dụng

Khoa Kinh tế học ứng dụng của Đại học Minnesota của Hoa Kỳ đang có một học bổng toàn phần cấp tiến sỹ (bao gồm cả tiền sinh hoạt phí) cho những ai đã có bằng Master. Các ứng viên quốc tế, đặc biệt là Việt Nam được khuyến khích. Thời hạn cho việc hoàn thiện hồ sơ là tháng 12/2007.

Để biết thông tin chi tiết có thể vào trang web của Khoa: http://www.apec.umn.edu/.


Agroinfo

Tin khác