Nghiên cứu định tính và ứng dụng trong phân tích chính sách nông nghiệp và phát triển nông thôn

21/05/2007

Từ ngày 15-18/5/2007, khóa học nâng cao khả năng ứng dụng các phương pháp nghiên cứu định tính vào phân tích chính sách nông nghiệp và phát triển nông thôn cho các cán bộ Viện Chính sách và Chiến lược Phát triển Nông nghiệp Nông thôn (Ipsard) đã được tổ chức với sự tài trợ của quỹ Mispa. Giảng viên là chuyên gia Jaap Voeten (Viện Nghiên cứu Phát triển, Đại học Tilburg và Trường quản lý Maastricht, Hà Lan).

Giữa hoạch định chính sách và nghiên cứu chính sách có mối quan hệ chặt chẽ với nhau. Về nguyên tắc, nhà hoạch định chính sách cần có các thông tin chính sách ở tất cả các giai đoạn trước, trong và sau khi ban hành chính sách để có cơ sở đưa ra các quyết định chính sách hiệu quả. Những thông tin chính sách này chỉ có được thông qua các nghiên cứu, phân tích chính sách một cách khoa học. Ngược lại, nhà nghiên cứu coi các nhà hoạch định chính sách, các cơ quan hoạch định chính sách như là một trong những khách hàng quan trọng nhất cho đầu ra của các sản phẩm nghiên cứu của mình.

Các phương pháp nghiên cứu định tính, với mục tiêu lý giải hành vi xã hội của con người (cá nhân, nhóm, v.v…) là một nguồn thông tin không thể thiếu, nếu không muốn nói là quyết định, của công tác hoạch định chính sách. Chẳng hạn, trong khi các nghiên cứu định lượng thường có xu hướng cung cấp cho các nhà hoạch định chính sách những thông tin về mức độ tác động của một chính sách nhất định đối với các nhóm xã hội khác nhau thông qua một hệ thống các chỉ báo và chỉ số kinh tế-xã hội được xác định một cách chuẩn xác, thì các nghiên cứu định tính lại cho phép trả lời cho câu hỏi vì sao chính sách này lại có tác động như vậy, tại sao tác động chính sách lại diễn ra khác nhau ở các nhóm xã hội khác nhau?, v.v…

Để có thể ứng dụng được một cách hiệu quả phương pháp nghiên cứu định tính vào phân tích chính sách nông nghiệp và phát triển nông thôn, các học viên tham gia khóa học đã được bổ sung những kiến thức nền tảng về cơ sở triết học của nghiên cứu định tính, phương pháp luận nghiên cứu định tính, và các công cụ, kỹ năng về thu thập và phân tích thông tin định tính.

Tài liệu khóa học có thể download tại đây.

Ngô Vi Dũng (agroinfo)

Tin khác