Mở làn sóng đầu tư trong nước vào nông nghiệp – nông thôn

27/03/2015

Nhóm công tác thu hút đầu tư nông nghiệp, nông thôn đã được thành lập nhằm tập trung thu hút đầu tư vào 2 lĩnh vực: Xây dựng nông thôn mới và tái cơ cấu ngành nông nghiệp, tạo làn sóng đầu tư lớn vào nông nghiệp khởi đầu từ doanh nghiệp trong nước.

Mặc dù đã có nhiều chính khách khuyến khích đầu tư vào ngành nông nghiệp (NN) nhưng thời gian qua sự tham gia của khối doanh nghiệp (DN) trong phát triển NN cũng như xây dựng nông thôn mới  (NTM) còn hạn chế.

Nhằm tạo một sân chơi cho các DN đầu tư vào lĩnh vực NN&PTNT, đồng thời bàn các giải pháp để cùng phối hợp thực hiện các dự án đầu tư vào lĩnh vực này đạt hiệu quả, Bộ trưởng Bộ NN&PTNT đã chỉ đạo Viện Chính sách và Chiến lược Phát triển NNNT (IPSARD) phối hợp với một số đơn vị liên quan thành lập Nhóm công tác thu hút đầu tư nông nghiệp nông thôn vào ngày 27/12/2014.
 
Bộ trưởng Bộ NN&PTNT Cao Đức Phát phát biểu tại cuộc họp sáng 26/3 tại Hà Nội 

Đây là mô hình hợp tác công tư mới ở Việt Nam, làm đầu mối hỗ trợ các doanh nghiệp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, tiếp cận và thụ hưởng các chính sách, chương trình/dự án, dịch vụ công. Đồng thời, nhóm công tác sẽ nối kết các doanh nghiệp đầu tàu với các địa phương đột phá về chính sách và thể chế trong thu hút đầu tư tư nhân và tái cơ cấu nông nghiệp gồm: Nam Định, Vĩnh Phúc, Thanh Hóa, Hà Tĩnh, Lâm Đồng, Bình Định, và Đồng Tháp.

Cuộc họp ra mắt của Nhóm công tác với các doanh nghiệp tại phía Nam vào ngày 9/2/2015 tại thành phố Hồ Chí Minh đã thu hút sự tham gia của 10 doanh nghiệp đầu tàu đầu tư vào các chuỗi giá trị nông nghiệp chủ lực với các dự án đầu tư cụ thể. Tiếp theo đó, nhóm công tác tiếp tục nhận được tín hiệu tích cực của 18 doanh nghiệp đầu tàu khác với các dự án đầu tư vào nông nghiệp tại phía Bắc.

Phát biểu tại Cuộc họp Gặp gỡ các Doanh nghiệp thành viên “Nhóm công tác thu hút đầu tư nông nghiệp nông thôn”  lần thứ 2 tổ chức sáng 26/3 tại Hà Nội, TS. Đặng Kim Sơn, Viện trưởng Viện IPSARD cho biết: Nhóm sẽ hoạt động dựa trên nguyên tắc tự nguyện dân chủ, tập trung vào dự án NN đẩy mạnh tái cơ cấu NN, hoạt động theo nhóm, làm liên ngành và liên vùng.

Nhóm này sẽ tập trung vào các nhiệm vụ: Làm cầu nối chính sách; chia sẻ thông  tin và hỗ trợ DN năm bắt cơ hội đầu tư, xúc tiến hình thành các dự án đầu tư nông nghiệp trọng điểm; hợp tác nghiên cứu phát triển, tài chính, thông tin, công nghệ phối hợp với nhau để các nhà đầu tư triển khai đề án hiệu quả; nhân rộng đề án đầu tư đột phá chuyển thành làn sóng đầu tư lớn vào nông nghiệp từ DN trong nước đến DN nước ngoài

“Doanh nghiệp đóng góp vào xây dựng NTN không phải là hỗ trợ nhân dân bằng đóng góp tài chính mà bằng sự đầu tư phát triển sản xuất kinh doanh, làm đầu tầu hướng dẫn và hỗ trợ cho hàng triệu bà con nông dân tiếp cận với tiến bộ khoa học kỹ thuật, tiếp cận với thị trường và cùng phát triển sản xuất để có thu nhập cao hơn,” Bộ trưởng Cao Đức Phát khẳng định tại cuộc họp.

Theo Bộ trưởng Phát, các DN trong nước có một khát vọng cháy bỏng muốn đầu tư vào nông nghiệp của đất nước và nước ta có nhiều tiềm năng để đạt được các vị thế cao trên trường quốc tế. Bộ NN&PTN cũng có “mong muốn cháy bỏng” phối hợp cùng các DN để đầu tư và phát triển ngành.

Bấy lâu nay nông dân (ND) của ta đã làm rất giỏi, sản xuất ra sản lượng đạt tầm cao trên thế giới, nhưng ND vẫn khó khăn vì khâu thương mại chế biến chưa ngang tầm với thế giới vì thế nỗ lực của ND chưa đem lại lợi ích tương xứng.

“Chúng tôi mong muốn cháy bỏng các DN thúc đẩy khâu thương mại và chế biến để đáp ứng công sức xứng đáng của ND,” Bộ trưởng nói.

Theo Dân trí

 


Tin khác