Thư mời tuyển dụng: Chuyên gia ngành hàng

03/03/2015

Thư mời tuyển dụng: Chuyên gia ngành hàng

Trong khuôn khổ Hoạt động Hỗ trợ thành lập các chi hội nông dân tại các tỉnh - Giai đoạn 1 (Gia hạn) do Tổ chức phát triển bền vững Hà Lan (IDH) tài trợ, với mục đích Tăng cường sự phối hợp và hoạt động của các nhà sản xuất cà phê, kết nối hiệu quả với các cơ quan Chính phủ với các nhóm tác nhân liên quan ở cấp địa phương và Trung ương để (i) Đề xuất các lựa chọn cho các mô hình nhóm nông dân hiệu quả, phù hợp và phổ biến để mở rộng quy mô và thể chế, thành công góp phần thực hiện chương trình sản xuất cà phê bền vững thông qua phát triển các tùy chọn mô hình thích hợp và hiệu quả của các nhóm nông dân ở Tây Nguyên…; (ii) Nâng cao hiểu biết về những thuận lợi và khó khăn của các lựa chọn cho các mô hình nhóm nông dân cà phê. (iii) Củng cố tổ chức từ dưới lên của nông dân trong tỉnh Đắk Lắk và Lâm Đồng thông qua việc thiết lập cà phê hội dựa trên các nhóm nông dân và hợp tác xã cà phê; (iv) Tối đa hóa tính bền vững của các chi hội cà phê hội thông qua việc xác định các chương trình và cơ chế tài chính cũng như liên kết với các tác nhân khác; (v) Tăng cường sự tham gia và tiếng nói của người nông dân trồng cà phê trong việc xây dựng chính sách và quá trình thực hiện thông qua các đại diện trong Ban điều phối ngành cà phê … Trung tâm Thông tin phát triển nông nghiệp nông thôn muốn tìm 01 Chuyên gia ngành hàng để thực hiện các hoạt động sau:
 
- Làm việc với các chi hội trưởng, các cán bộ liên quan để nắm được tổng quan các hỗ trợ hiện nay và tiềm năng cho nông dân trồng cà phê
- Làm việc với các đối tượng liên quan (nhà đầu tư, nhà tài trợ, doanh nghiệp) để thảo luận tính khả thi và đường lối kênh hỗ trợ thông qua các chi hội
- Viết đề xuất kênh hỗ trợ thông qua các chi hội (với sự tư vấn từ các chi hội trưởng và các đối tượng liên quan).
 
Yêu cầu:
 
- Có trình độ đại học trở lên các ngành kinh tế, kinh tế nông nghiệp, xã hội học,..., ưu tiên người tốt nghiệp nước ngoài.
- Có ít nhất 5 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực nghiên cứu, đặc biệt về thể chế, tổ nhóm, nông nghiệp.
- Có khả năng đề xuất ý tưởng và đánh giá vấn đề.
-  Có khả năng làm việc độc lập và theo nhóm. 
 
Thời gian thực hiện:
- Thời gian thực hiện nhiệm vụ này được tính là 15 ngày công chuyên gia. Dự kiến thực hiện từ 23/3/2015 đến 31/12/2015
 
Sản phẩm giao nộp:
- Báo cáo Tổng quan các chính sách hỗ trợ nông dân trồng cà phê
- Đề xuất các kênh hỗ trợ thông qua chi hội
- Ít nhất một hoạt động hỗ trợ cho nông dân được thực hiện thông qua chi hội
 
Hạn chót nhận báo giá là ngày 16/03/2015.
 
Mọi chi tiết xin liên hệ: 
Cô Lê Thị Kim Chung
Trung tâm Thông tin phát triển nông nghiệp nông thôn
Điện thoại: 04 39725153;      
Email: le.lekimchung02@gmail.com
Tầng 4, 16 Thụy Khuê – Tây Hồ - Hà Nội

Tin khác