Chính phủ chuẩn bị báo cáo Quốc hội nhiều vấn đề quan trọng của đất nước

27/09/2016

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc vừa phân công các thành viên chính phủ chuẩn bị một số báo cáo, tờ trình, dự án luật phục vụ kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XIV, dự kiến khai mạc vào ngày 20/10/2016, trong đó Bộ trưởng Bộ TN&MT sẽ chuẩn bị báo cáo về công tác khắc phục sự cố Formosa...

Cụ thể, Thủ tướng Chính phủ phân công Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư chuẩn bị Báo cáo của Chính phủ về tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2016 và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội  năm 2017 (trong đó có đề cập các giải pháp thực hiện 05 năm theo Chương trình hành động của Chính phủ nhiệm kỳ 2016 - 2021); Báo cáo của Chính phủ về kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020; Dự án Luật hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ; Dự án Luật quy hoạch.

Bộ trưởng Bộ Tài chính chuẩn bị Báo cáo của Chính phủ về tình hình thực hiện ngân sách nhà nước năm 2016; dự toán ngân sách nhà nước và phương án phân bổ ngân sách trung ương năm 2017 (trong đó có đề cập các giải pháp thực hiện 05 năm theo Chương trình hành động của Chính phủ nhiệm kỳ 2016 - 2021); Báo cáo của Chính phủ về kế hoạch tài chính 05 năm 2016 - 2020; Báo cáo của Chính phủ về mục tiêu, định hướng huy động, sử dụng vốn vay và quản lý nợ công giai đoạn 2016 - 2020 (trong đó có đánh giá toàn diện các mặt công tác huy động, sử dụng vốn vay và quản lý nợ công giai đoạn 2011 - 2015).

Thủ tướng Chính phủ cũng phân công Bộ trưởng Bộ Tài chính chuẩn bị Tờ trình của Chính phủ về dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 55/2010/QH12 về miễn, giảm thuế sử dụng đất nông nghiệp; Dự án Luật quản lý, sử dụng tài sản nhà nước (sửa đổi); Báo cáo của Chính phủ về hoạt động đầu tư, quản lý, sử dụng vốn nhà nước tại doanh nghiệp trong phạm vi toàn quốc năm 2015.

Bộ trưởng Bộ Công an chuẩn bị Báo cáo của Chính phủ về công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật năm 2016; Báo cáo của Chính phủ về việc thực hiện Nghị quyết số 63/2013/QH13 về tăng cường các biện pháp đấu tranh phòng, chống tội phạm; Báo cáo của Chính phủ về tình hình an ninh năm 2016; Dự án Luật cảnh vệ và Dự án Luật quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc giao Bộ trưởng Bộ Tư pháp chủ trì, phối hợp với các Bộ: Công an, Quốc phòng chuẩn bị Báo cáo của Chính phủ về công tác thi hành án năm 2016; chủ trì, phối hợp với Bộ Ngoại giao chuẩn bị Báo cáo của Chính phủ về hoạt động tương trợ tư pháp.

Bộ trưởng Bộ Tư pháp chuẩn bị Báo cáo của Chính phủ về việc thực hiện Nghị quyết số 67/2013/QH13 về tăng cường công tác triển khai thi hành luật, pháp lệnh, nghị quyết của Quốc hội, Ủy ban thường vụ Quốc hội và ban hành văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành; Dự án Luật trách nhiệm bồi thường của Nhà nước (sửa đổi); Dự án Luật trợ giúp pháp lý (sửa đổi) và Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật hình sự số 100/2015/QH13.

Bộ trưởng Bộ Ngoại giao chuẩn bị Báo cáo của Chính phủ về tình hình biển Đông sau khi có phán quyết của Tòa án trọng tài quốc tế; Báo cáo của Chính phủ về công tác đối ngoại Nhà nước năm 2016.

Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan chuẩn bị Báo cáo của Chính phủ về việc khắc phục hậu quả do sự cố môi trường liên quan đến Formosa; chuẩn bị Báo cáo của Chính phủ về kết quả thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất.

Thủ tướng Chính phủ giao Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chuẩn bị Báo cáo của Chính phủ về việc thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2011 - 2015 gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp; Báo cáo của Chính phủ về tình hình thực hiện kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng giai đoạn 2011 - 2020 theo cơ chế chương trình mục tiêu quốc gia; Báo cáo của Chính phủ về việc thực hiện Nghị quyết số 26/2012/QH13 về việc tiếp tục nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực hiện chính sách, pháp luật đầu tư công cho nông nghiệp, nông dân, nông thôn; Dự án Luật thủy lợi.

Bộ trưởng Bộ Công Thương chuẩn bị Báo cáo của Chính phủ việc thực hiện Nghị quyết số 62/2013/QH13 về tăng cường công tác quản lý quy hoạch, đầu tư xây dựng, vận hành khai thác công trình thủy điện; Dự án Luật quản lý ngoại thương; Báo cáo của Chính phủ về tình hình thực hiện các dự án lớn đầu tư chậm tiến độ, không hiệu quả, dư luận xã hội bức xúc đã được Thủ tướng Chính phủ giao tại Văn bản số 1757/VPCP-TH ngày 23/8/2016.

Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải chuẩn bị Báo cáo của Chính phủ về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 94/2015/QH13 về chủ trương đầu tư dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành; Báo cáo của Chính phủ về tình hình trật tự an toàn giao thông năm 2016; Dự án Luật đường sắt (sửa đổi).

Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ chuẩn bị Dự án Luật chuyển giao công nghệ (sửa đổi).

Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chuẩn bị Dự án Luật du lịch (sửa đổi).

Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chuẩn bị Báo cáo của Chính phủ trong việc thực hiện Nghị quyết số 76/2014/QH13 về đẩy mạnh mục tiêu giảm nghèo bền vững tới năm 2020.

Thủ tướng Chính phủ phân công Tổng Thanh tra Chính phủ chuẩn bị Báo cáo của Chính phủ về công tác phòng, chống tham nhũng năm 2016; Báo cáo của Chính phủ về công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân, công tác tiếp công dân; Dự án Luật phòng, chống tham nhũng (sửa đổi).

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan chuẩn bị Báo cáo của Chính phủ về tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước năm 2016; kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước năm 2017 do Thủ tướng Chính phủ trình bày tại Hội trường; Báo cáo của Chính phủ về kết quả thực hiện Nghị quyết số 113/2015/QH13 về tiếp tục thực hiện các nghị quyết của Quốc hội khóa XIII về hoạt động giám sát chuyên đề, hoạt động chất vấn.

Theo VnMedia


Tin khác