Giao lưu trực tuyến 2016: Lắng nghe ý kiến phản hồi chính sách từ thực tiễn của người dân, doanh nghiệp để tiếp tục hoàn thiện chính sách, pháp luật TN&MT

07/11/2016

Đó là thông điệp của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà gửi tới người dân, doanh nghiệp; những cán bộ lãnh đạo, quản lý của ngành trong buổi giao lưu trực tuyến 7/11/2016.

Bộ trưởng Bộ TN&MT Trần Hồng Hà và các Thứ trưởng chủ trì Giao lưu trực tuyến

Chủ đề Giao lưu trực tuyến của ngành tài nguyên và môi trường năm 2016 là “Hoàn thiện chính sách, pháp luật về TN&MT nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho nhân dân và doanh nghiệp”. Cùng với 16 đợt giao lưu trực tuyến trước kể từ năm 2005 đến nay, thì đây thực sự đã trở thành một kênh thông tin quan trọng nhằm tiếp nhận, giải đáp những thắc mắc, kiến nghị của người dân và doanh nghiệp, phát hiện và tháo gỡ kịp thời những vướng mắc, bất cập trong công tác quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường.

Chủ trì Giao lưu trực tuyến hôm nay có Bộ trưởng Bộ TN&MT Trần Hồng Hà cùng các Thứ trưởng: Chu Phạm Ngọc Hiển, Nguyễn Linh Ngọc, Nguyễn Thị Phương Hoa và Võ Tuấn Nhân. Tham dự trả lời có lãnh đạo và các cán bộ chuyên môn các đơn vị trực thuộc Bộ, 63 Sở TN&MT; đồng thời buổi giao lưu còn có sự tham dự và đưa tin của của đông đảo các cơ quan hông tấn báo chí ở Trung ương và địa phương.

Ngành TN&MT hướng tới xây dựng một Chính phủ kiến tạo, lấy người dân, doanh nghiệp là đối tượng phục vụ

Phát biểu khai mạc Giao lưu trực tuyến, Bộ trưởng Trần Hồng Hà cho biết, thực hiện chủ trương xây dựng được một "Chính phủ kiến tạo, lấy người dân, doanh nghiệp là đối tượng phục vụ", trong thời gian qua Bộ TN&MT đã luôn quan tâm chỉ đạo thực hiện công tác hoàn thiện thể chế, chính sách, pháp luật về TN&MT. Nhiều văn bản quy phạm pháp luật về các lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ đã được ban hành đã tạo hành lang pháp lý khá đầy đủ, đồng bộ, góp phần quan trọng trong việc nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về TN&MT.

Trong quá trình xây dựng, hoàn thiện thể chế, chính sách, pháp luật cũng như các thủ tục hành chính trong các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ luôn được rà soát, đơn giản hóa theo hướng tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp, cắt giảm chi phí tuân thủ các thủ tục của xã hội.

"Các lĩnh vực có liên quan đến nhiều đến người dân và doanh nghiệp đã cắt giảm, đơn giản hóa mạnh thủ tục hành chính, chẳng hạn như: Lĩnh vực quản lý đất đai giảm 30 thủ tục đối với nơi đã thành lập Văn phòng đăng ký đất đai; giảm 9 thủ tục đối với nơi chưa thành lập Văn phòng đăng ký đất đai; một số thủ tục con hoặc công việc không cần thiết trong giao đất, cho thuê đất và đăng ký, cấp giấy chứng nhận đã được bãi bỏ; thời gian thực hiện thủ tục giảm so với quy định trước đây đối với tất cả các thủ tục; đơn giản hóa thành phần hồ sơ và số lượng hồ sơ phải nộp; Lĩnh vực khoáng sản đã cắt giảm gần 40% thủ tục hành chính không cần thiết... " - Bộ trưởng Trần Hồng Hà cho biết.

 Quan tâm tiếp nhận, giải quyết các vướng mắc của người dân và doanh nghiệp; tiếp tục hoàn thiện chính sách, pháp luật TN&MT

Trong thời gian qua, Bộ thường xuyên tiếp nhận và giải quyết các vướng mắc của các tổ chức, cá nhân thông qua các đường dây nóng ở trung ương và địa phương. Hầu hết các tỉnh đã rà soát công bố công khai, thực hiện tiếp nhận, giải quyết các thủ tục hành chính liên quan đến người dân và doanh nghiệp theo đúng quy định.

"Mặc dù vậy, một số cơ chế, chính sách hiện vẫn còn bất cập, chưa theo kịp thực tiễn, chưa bắt kịp cơ chế thị trường và yêu cầu của quá trình hội nhập dẫn đến hiệu quả giải quyết các vấn đề đặt ra từ thực tiễn chưa kịp thời, nhất là trong các lĩnh vực quan lý đất đai, môi trường, quản lý tài nguyên nước.

Bên cạnh đó, công tác triển khai trên thực tế còn nhiều bất cập. Còn nhiều người dân và doanh nghiệp chưa nắm vững quy trình thủ tục dẫn đến chưa đến đúng nơi phải nộp hồ sơ hoặc phải bổ sung hồ sơ làm phát sinh chi phí tuân thủ thủ tục; ở một số cơ quan, một số địa phương còn một bộ phận cán bộ, công chức phục vụ trong lĩnh vực thủ tục hành chính còn chưa đáp ứng yêu cầu năng lực, còn lợi dụng chức trách nhiệm vụ, yêu cầu nộp thêm giấy tờ, hồ sơ ngoài quy định của pháp luật gây khó khăn cho người dân và doanh nghiệp trong quá trình thực hiện thủ tục hành chính" - Bộ trường Trần Hồng Hà trăn trở.

Chính vì vậy, Đợt giao lưu trực tuyến này, ngoài việc giải đáp, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc của nhân dân và doanh nghiệp, còn là dịp để Bộ TN&MT lắng nghe ý kiến phản hồi chính sách từ thực tiễn của người dân, doanh nghiệp để tiếp tục hoàn thiện chính sách, pháp luật về các lĩnh vực TN&MT; đồng thời, qua giao lưu trực tuyến sẽ nhận được nhiều ý kiến của người dân và doanh nghiệp để tăng cường tính công khai, minh bạch, tạo lập môi trường thuận lợi cho đầu tư và kinh doanh, kiến tạo cho phát triển, phục vụ tốt hơn nữa yêu cầu của người dân và doanh nghiệp.” - Bộ trưởng Trần Hồng Hà nhấn mạnh.

Để đợt giao lưu trực tuyến đạt được kết quả thiết thực, đúng như mục tiêu đặt ra, Bộ trưởng đề nghị các đồng chí Lãnh đạo Bộ phụ trách các lĩnh vực, Lãnh đạo các đơn vị tham gia giải đáp cụ thể vướng mắc của nhân dân và doanh nghiệp. Trên cơ sở ý kiến phản hồi của người dân và doanh nghiệp, các đồng chí nghiêm túc, cầu thị tiếp thu để nghiên cứu, hoàn thiện chính sách, pháp luật về TN&MT, theo hướng chuyển từ kiểm soát sang kiến tạo, phục vụ, đồng hành và hỗ trợ. Văn phòng Bộ chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan nghiên cứu thiết lập cơ chế để tiếp nhận lắng nghe ý kiến của người dân và doanh nghiệp để nâng cao hiệu quả phục vụ.    

Bộ trưởng cũng đề nghị bên cạnh duy trì tiếp nhận, giao lưu bằng nhiều kênh, hình thức khác nhau, Văn phòng Bộ nghiên cứu, tổng hợp, xây dựng tài liệu giải đáp vướng mắc này để đăng tải công khai trên Cổng thông tin điện tử Bộ TN&MT.

Theo MONRE


Tin khác