THƯ MỜI BÁO GIÁ

18/10/2023

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

 

 

THƯ MỜI BÁO GIÁ CẠNH TRANH

 CUNG CẤP VÉ MÁY BAY

 

Kính gửi: Các Công ty/ Đơn vị quan tâm

Hà Nội, ngày 18 tháng 10 năm 2023

Trong khuôn khổ thực hiện nhiệm vụ “Rà soát, đánh giá chính sách, xây dựng tập biểu thực trạng hỗ trợ nông nghiệp trong nước và trợ cấp xuất khẩu nông sản giai đoạn 2022-2023”, Trung tâm Thông tin PTNNNT – Viện Chính sách và Chiến lược PTNNNT (Trung tâm) triển khai cuộc khảo sát thực địa tại tỉnh Đồng Tháp. Trung tâm kính mời các Công ty/Đơn vị có đủ năng lực cung cấp vé máy bay gửi báo giá với các nội dung chi tiết như sau:

+ Ngày 30/10/2023: Hà Nội – Cần Thơ (04 người)

+ Ngày 04/11/2023: Cần Thơ – Hà Nội (04 người)

 

Hạn chót nhận báo giá là ngày 23 tháng 10 năm 2023.

Mọi chi tiết xin liên hệ: Bùi Thị Thu Hằng, số 16 Thụy Khuê – Tây Hồ - Hà Nội

Điện thoại: 0973095087;   Email: hang.btt.ipsard@gmail.com

 


Tin khác