Thông tin nông nghiệp, nông thôn tại Trung Quốc

02/08/2007

AGROINFO - Kết quả khảo sát một số đơn vị thông tin nông nghiệp nông thôn tại Trung Quốc của cán bộ Trung tâm Thông tin, Viện Chính sách và Chiến lược phát triển nông nghiệp nông thôn trong chuyến công tác Trung Quốc đầu tháng 07 năm 2007.

Trung tâm thông tin ngũ cốc và dầu ăn Trung Quốc (China National Grain and Oilseed Information Center-CNGOIC)

1.1. Vị trí, chức năng

CNGOIC được thành lập năm 1997, là trung tâm trực thuộc “Macro-Regulation Department of State Administration of Grain” của Chính phủ Trung Quốc, có chức năng thu thập và phân tích thông tin thị trường dầu ăn và ngũ cốc của Trung Quốc và thế giới và cung cấp thông tin cho các cơ quan quản lý nhà nước, các đối tác thị trường.

Trên thực tế, hoạt động của CNGOIC chủ yếu phục vụ cho các đối tác thị trường, đặc biệt là các công ty trong nước có hoạt động liên quan tới ngũ cốc và dầu ăn.

1.2. Tổ chức, cán bộ, hoạt động và sản phẩm thông tin

Hiện nay CNGOIC có tất cả 36 nhân viên, độ tuổi trung bình là 30-40 tuổi. Có 20 người có trình độ Master, trong số này chỉ một số ít (03) có trình độ Tiến sỹ, và chủ yếu được đào tạo trong nước.

Khả năng sử dụng thành thạo tiếng Anh của cán bộ trung tâm còn khá hạn chế, ước tính chỉ có ở khoảng 30% cán bộ. Hiện phần lớn sản phẩm thông tin của CNGOIC là tiếng Trung, rất ít sản phẩm bằng tiếng Anh (website của trung tâm www.grain.gov.cn cũng chưa có nội dung bằng tiếng Anh).

Phần lớn cán bộ của CNGOIC được đào tạo chuyên môn về kinh tế nông nghiệp, ngoài ra còn có nông nghiệp và toán học.

Cán bộ của CNGOIC làm việc theo chế độ hợp đồng (ngắn hạn và dài hạn), chỉ có một số ít cán bộ thuộc biên chế nhà nước. Mức lương chính thức của cán bộ được tính theo chế độ công chức chung của nhà nước, nhưng phần thu nhập chính của cán bộ đến từ các hoạt động dịch vụ thông tin cho các đối tác thị trường.

CNGOIC hiện có 5 phòng/ban với lực lượng cán bộ, nhiệm vụ, hoạt động và sản phẩm chính như sau:

Tên phòng/ban

Số cán bộ (người)

Nhiệm vụ

Sản phẩm chính

1. Market and Monitoring Division

6-7

Cập nhật, phân tích thông tin thị trường và ngành hàng, cung-cầu, giá cả,

1. Báo cáo thị trường-ngành hàng (dầu ăn, ngũ cốc) theo ngày, tuần, tháng và năm.

2. Cơ sở dữ liệu (giá cả, cung-cầu, xuất nhập khẩu, thương mại nông sản) về ngũ cốc và dầu ăn.

2. Hội thảo dự báo thị trường-ngành hàng ngũ cốc và dầu ăn.

2. Forecast Division

6-7

Dự báo ngành hàng

3. Website Division

6-7

Cập nhật tin tức trên website của trung tâm,giới thiệu, quảng bá hình ảnh qua internet

4. IT Division

6-7

Hỗ trợ kỹ thuật cho các bộ phận chuyên môn và website

5. Trading Division

6-7

Mới thành lập. Dự kiến phát triển về thương mại điện tử, diễn đàn.

!!

Mặc dù trung tâm được chia thành các phòng/ban với các tên gọi và chức năng khác nhau, nhưng hoạt động thực tế lại không tách rời mà gắn kết theo các sản phẩm.

1.3. Phương pháp thu thập và phân tích thông tin

CNGOIC hiện thu thập thông tin về dầu ăn và ngũ cốc từ 03 nguồn chính sau đây:

- Mua thông tin từ Tổng cục hải quan của Trung Quốc;

- Mua và trao đổi thông tin với cơ quan thống kê Trung Quốc;

- Mua thông tin từ Reuter;

- Mua và trao đổi thông tin với các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh nông sản (chủ yếu thông qua gọi điện thoại);

- Tham khảo các cơ quan, tổ chức quốc tế (đặc biệt là USDA).

CNGOIC phải trả tiền cho các thông tin từ nguồn hải quan, thống kê, và Reuter; còn đối với các doanh nghiệp, thông tin được thu thập dưới dạng trao đổi (doanh nghiệp cung cấp thông tin và CNGOIC cung cấp trở lại các báo cáo phân tích thị trường).

Phương pháp phân tích thông tin của CNGOIC hiện nay chủ yếu là các báo cáo phân tích và dự báo biến động cung-cầu, giá cả, xuất nhập khẩu trong lĩnh vực ngũ cốc và dầu ăn. CNGOIC cũng mới chỉ đang đang trong qúa trình xây dựng quy trình phân tích thông tin thị trường-ngành hàng theo mô hình “Balance Sheets” của ERS/USDA.

1.4. Cơ sở dữ liệu và website

Cơ sở dữ liệu của CNGOIC hiện có các nội dung chính sau:

- Giá cả

- Cung-Cầu

- Xuất-Nhập khẩu

- Thương mại nông sản

Mặc dù chủ yếu phải dựa vào nguồn tin từ bên ngoài (mua và trao đổi thông tin), song với bề dày hoạt động tương đối của mình, CNGOIC hiện nay đã có thể theo sát và dự báo được biến động của các mặt hàng trong lĩnh vực hoạt động của mình (dầu ăn, ngũ cốc) .

!!

1.5. Khách hàng và doanh thu

Tổng doanh thu của CNGOIC trong những năm gần đây ở mức khoảng 4 triệu nhân dân tệ/năm (tương đương khoảng 500.000 USD/năm), trong đó có khoảng 1 triệu nhân dân tệ là từ nguồn đầu tư từ ngân sách nhà nước (tương đương 25% tổng doanh thu).

Doanh thu từ các hoạt động thị trường của CNGOIC chủ yếu đến từ hai sản phẩm “Weeckly Report” và “Daily Report” và khách hàng chủ yếu là các doanh nghiệp kinh doanh trong lĩnh vực dầu ăn và ngũ cốc của Trung Quốc.

Bên cạnh các khách hàng là các doanh nghiệp, CNGOIC vẫn có những sản phẩm thông tin (các báo cáo nội bộ) cung cấp cho các cơ quan quản lý nhà nước (cả ở cấp trung ương và địa phương thông qua hệ thống internet-website và email) và những sản phẩm này được cung cấp miễn phí.

Hội thảo dự báo thị trường ngũ cốc và dầu ăn 2007 của CNGOIC

Một trong những hoạt động và sản phẩm thông tin chính của CNGOIC là tổ chức hàng năm các hội thảo dự báo triển vọng thị trường ngũ cốc và dầu ăn tại Trung Quốc. Cho tới nay, CNGOIC đã có 10 năm kinh nghiệm tổ chức các hội thảo này. Những năm trước đây, CNGOIC thường tổ chức 2 hội thảo tại hai thành phố lớn là Bắc Kinh và Thượng Hải, nhưng trong năm 2007 chỉ có một hội thảo được tổ chức tại Bắc Kinhh do khó khăn về khâu tổ chức. Mỗi hội thảo thường có khoảng 500-600 đại biểu trong nước và quốc tế tham dự.

Hội thảo dự báo triển vọng thị trường ngũ cốc và dầu ăn được tổ chức với sự tài trợ của một số doanh nghiệp là đối tác-khách hàng lớn của CNGOIC; mặt khác, các doanh nghiệp khác và các đối tượng khác (như các cơ quan quản lý nhà nước, các cơ quan nghiên cứu, các tổ chức quốc tế, v.v…) khi tham gia đều phải đóng một khoản lệ phí khoảng 300 USD. Đổi lại, các đối tượng tham dự hội thảo được cung cấp những thông tin cập nhật và đặc biệt là những dự báo rất có giá trị về triển vọng thị trường ngành hàng trong lĩnh vực hoạt động của mình.

Trên phương diện quản lý nhà nước, hội thảo là một cơ hội tốt để các nhà quản lý và các doanh nghiệp cùng nhau đánh giá lại hiệu quả hoạt động thị trường ngành hàng của năm trước đó, và tìm ra những giải pháp điều tiết thị trường hiệu quả nhất cho thời gian tiếp theo. Mặt khác, hội thảo còn là cơ hội để các doanh nghiệp trong và ngoài nước, các tổ chức nghiên cứu thị trường, v.v… trao đổi thông tin, giao thương, tìm kiếm đối tác và quảng bá tên tuổi của mình.

Bài tiếp theo: Trung tâm Thông tin của Bộ Nông nghiệp Trung Quốc (Information Center of the Ministry of Agriculture of the People’s Repulic of China)

Ghi chú:

1. Market and Monitoring Division 6-7 Cập nhật, phân tích thông tin thị trường và ngành hàng, cung-cầu, giá cả, 1. Báo cáo thị trường-ngành hàng (dầu ăn, ngũ cốc) theo ngày, tuần, tháng và năm.

2. Cơ sở dữ liệu (giá cả, cung-cầu, xuất nhập khẩu, thương mại nông sản) về ngũ cốc và dầu ăn.

3. Hội thảo dự báo thị trường-ngành hàng ngũ cốc và dầu ăn.


Phạm Quang Diệu - Ngô Vi Dũng (AGROINFO)

Tin khác