Hợp tác IPSARD - CCAP

03/08/2007

(AGROINFO) - Sáng ngày 2/8/2007, Lãnh đạo Viện Chính sách và Chiến lược Phát triển Nông nghiệp Nông thôn (IPSARD) đã có buổi làm việc với lãnh đạo Trung tâm nghiên cứu Chính sách nông nghiệp Trung Quốc (CCAP).

CCAP được thành lập năm 1995, là đơn vị trực thuộc Viện Khoa học Nông nghiệp Trung Quốc (CAAS) nay là Viện Khoa học Trung Quốc (CAS). Hiện nay, CCAP được đánh giá là một trong những đơn vị nghiên cứu hàng đầu trong lĩnh vực chính sách nông nghiệp, nông thôn tại Trung Quốc. Đồng thời, CCAP cũng có một mạng lưới quan hệ hợp tác đa dạng với nhiều cơ quan, tổ chức quốc tế trong khu vực và trên thế giới. CCAP chủ yếu tập trung phân tích chính sách trong các lĩnh vực lương thực, nông nghiệp, tài nguyên và môi trường.

Trong buổi làm việc, Viện trưởng - Tiến sỹ Đặng Kim Sơn đã trao đổi với ông Jikun Huang, Giám đốc CCAP về nội dung và kế hoạch hợp tác giữa hai đơn vị trong thời gian tới. Những lĩnh vực dự kiến sẽ được hai bên hợp tác trong thời gian tới bao gồm:

- IPSARD mời các chuyên gia hàng đầu của CCAP tham gia vào các Nhóm chuyên gia tư vấn quốc tế.

- CCAP giúp đỡ IPSARD trong việc đào tạo, nâng cao năng lực cho cán bộ IPSARD, đặc biệt trong việc xây dựng và sử dụng các mô hình.

- Hợp tác thực hiện các nghiên cứu về các chủ để quản lý, phát triển nông thôn và ngành hàng của Trung Quốc và Việt Nam.


Tin khác